Piešķirs līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai Locikos, Vienības ielā 5

Daugavpils novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, kas atrodas Naujenes pagasta Lociku ciemā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai.

Ar lēmumu tiek noteikts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Vienības ielas 5 dzīvokļu īpašniekiem piešķirt 45617.48 eiro energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfijas veikšanai, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu, gala sienu siltināšanai.

Saskaņā ar daudzdzīvokļu ēkas Vienības iela 5, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 2019.gada energoaudita pārskatu enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu, gala sienu siltināšanu būtu 33.08 kWh/gadā – 17..84%.