Privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju uzlabošanai

Ministru kabinets apstiprināja noteikumus par atbalsta programmu privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Atbalsta programmas ietvaros, sadarbībā ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk – Altum) plānots sniegt atbalstu vidēji 500 privātmāju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai gadā. Atbalsts paredzēts portfeļgarantijas, tehniskās palīdzības un granta par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu veidā.

Atbalstu programmas ietvaros varēs saņemt fiziskas personas, kam zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz viendzīvokļa klases māju, kura ir nodota ekspluatācijā un tajā netiek veikta saimnieciskā darbība. Atbalstu varēs saņemt būvdarbu veikšanai dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās; inženiersistēmu (piemēram, apkures un ventilācijas iekārtu) iegāde, atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un uzstādīšanai; mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi, kā arī citiem pasākumiem, ja tie ir nepieciešami dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai.

Programmas ietvaros privātmāju īpašnieki visā Latvijas teritorijā varēs saņemt aizdevumus ēkas atjaunošanai. Aizdevumus piešķirs kredītiestādes, garantējot tos ar Altum portfeļgarantijas palīdzību. Garantija tiks izsniegta līdz 30% apmērā no aizdevuma summas, nepārsniedzot 20 tūkst. eiro, par kredītiestādes sniegtā aizdevuma daļu. Altum noteiks programmas īstenošanā iesaistītās kredītiestādes atklātas pieteikšanās ietvaros.

Tehnisko palīdzību un grantu varēs saņemt:

  • personas, kuras dzīvo kopā un kuru apgādībā ir vismaz trīs bērni vai divi bērni un ir iestājusies grūtniecība;
  • dzīvojamām mājām, kuras atrodas ārpus Rīgas, Jūrmalas un Rīgai piegulošajiem novadiem;
  • ja dzīvojamās mājas atjaunošanai būs piešķirts kredītiestādes aizdevums, tai skaitā, ar Altum portfeļgarantiju;
  • ja pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas mājas energoefektivitātes klase nav zemāka par C, kā arī samazināts mājas siltumenerģijas patēriņš apkurei vismaz 20% apmērā.

Tehniskās palīdzības ietvaros būs jāizstrādā mājas energoefektivitātes novērtējums u.c. mājas atjaunošanai nepieciešamā dokumentācija. Maksimālais tehniskās palīdzības apjoms vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 1000 eiro apmērā. Savukārt grants par dzīvojamās mājas energoefektivitātes klases paaugstināšanu vienam atbalsta saņēmējam paredzēts 5000 eiro apmērā.

Plašāk ar Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par atbalsta programmu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Altum pieteikumus finansējuma saņemšanai sāks pieņemt tuvāko mēnešu laikā. Šobrīd Altum sagatavo kārtību garantiju, aizdevumu un grantu piešķiršanai, tai skaitā tiks slēgti līgumi ar komercbankām par dalību programmā, tiks atlasīti energokonsultanti privātmāju energoauditu veikšanai, u.c. Informācijai par programmas uzsākšanu aicinām sekot Altum mājas lapā www.altum.lv