Privatizācijas aģentūra pārdod izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 3 “Dzīvojamā māja 4”, Ļūbastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1280.00, nodrošinājums EUR 128.00, izsole 23.05.2019. plkst.11-30;
  • 6 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 800.00, nodrošinājums EUR 80.00, izsole 22.05.2019. plkst.15-00;
  • 11 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 640.00, nodrošinājums EUR 64.00, izsole 22.05.2019. plkst.15-30.

Pieteikšanās līdz 09.05.2019. plkst.16‑00. Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļu īpašumu īrniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.