Privatizācijas aģentūra pārdod neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētus valsts dzīvokļu īpašumus:

  • 2 “Dzīvojamā māja 4”, Ļūbastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1200.00, nodrošinājums EUR 120.00, izsole 23.05.2019. plkst.10-00;
  • 2 Stacijas ielā 7, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 720.00, nodrošinājums EUR 72.00, izsole 22.05.2019. plkst.13-30.

Pieteikšanās līdz 09.05.2019. plkst.16-00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.