Privatizācijas aģentūras izsoles

 • Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.2 “Dzīvojamā māja 4”, Ļūbastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1 500.00, nodrošinājums EUR 150.00, izsole 01.02.2019. plkst.11-30, pieteikšanās līdz 17.01.2019. plkst.16-00.
  Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.
 • Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli izīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.3 “Dzīvojamā māja 4”, Ļūbastē, Līksnas pagastā, Daugavpils novadā – izsoles sākumcena EUR 1 600.00, nodrošinājums EUR 160.00, izsole 01.02.2019. plkst.13-00, pieteikšanās līdz 17.01.2019. plkst.16‑00.
  Izsoles notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma īrniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no paziņojuma par pirmpirkuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.
  Izsole un pieteikumu reģistrācija notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.
 • Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli dzīvokļa īpašuma Nr.96 18.novembra ielā 394, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā valsts ½ domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 2 300.00, nodrošinājums EUR 230.00, izsole 01.02.2019. plkst. 14-30, pieteikšanās līdz 17.01.2018. plkst.16-00.
  Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir dzīvokļa īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
  Pieteikumu reģistrācija un izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.