Projektā “Mūžam jauns” attīstīs Daugavpils novada lauku kopienas

Īstenojot pārrobežu projektu “Mūžam jauns”, Daugavpils novada vecāka gadagājuma iedzīvotājiem būs iespēja izglītoties, baudīt kultūru un uzlabot veselību.

Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne pastāstīja, ka sadarbībā ar Zarasu rajona Kultūras centru (Lietuva) tiks īstenots pārrobežu sadarbības projekts “Mūžam jauns,” kura gaitā tiks attīstītas Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienas, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes.

Projekta idejas pamatā ir divi apgalvojumi — „viss jaunais ir labi aizmirsts vecais” un „svarīgs nav vecums, bet attieksme”. Projekts „Mūžam jauns” piedāvās vecāka gadagājuma cilvēkiem mūžizglītības pasākumus, balstītus tautas tradicionālajās zināšanās (veselības rituāli, dziedinoša mūzika, veselīga pārtika, dabas velšu pielietošana u.c.). Projektā tiks iesaistīti četri Daugavpils novada pagasti – Višķi, Biķernieki, Kalkūne un Kalupe, kā arī trīs ciemi Zarasu rajonā – Salakas, Smalvos un Degučiai.

Ināra Mukāne uzsver, ka projekta galvenā mērķauditorija šoreiz ir seniori, kuri Daugavpils novadā un Zarasu rajonā veido sabiedrības lielu daļu (aptuveni 20%) un bieži vien arī aktīvāko daļu. “Ar mūsu senioru palīdzību vēlamies gan paplašināt kultūras pasākumu klāstu un bagātināt kultūrvidi, gan izmantot senioru zināšanas, tradīcijas un pieredzi,” teic I. Mukāne.

Projekta laikā tiks organizētas šādas aktivitātes vecāka gadagājuma cilvēkiem un jauniešiem, kuri var mācīties cits no cita:

  • kultūras nodarbības un jaunības dienu filmu kinoseansi senioriem;
  • vēstures un atmiņu stāstu pierakstīšanas nodarbības jauniešiem sadarbībā ar senioriem Vēstures radošajās nodarbībās (CHC -creative history classes);
  • veselīga dzīvesveida nometne senioriem Smalvos ciemā (Zarasu rajons);
  • mākslas aktivitātes (mūzika, filcēšana, dārzniecība) sociālajos centros un bibliotēkās;
  • teātra nometne un Kopienu teātra nodarbības;
  • festivāli „Dziednieciskais ūdens”  un „Alternatīvie lauku stāsti” ar dzīves stāstiem un to mūsdienīgu  interpretāciju.

“Šobrīd pasaule aizraujas ar kopienu teātriem, kas ir uz vietējām tradīcijām un pieredzi balstīta teātra darbība. Iesaistot novada bibliotēkas, mēs vēlamies apzināt seniorus, kuriem ir, ko pastāstīt. Tādejādi vēlamies ierakstīt senioru stāstus un kopā ar tautas namiem un režisoriem radīt jaunu teātra produktu, balstītu uz šiem dzīves stāstiem. Tāpat senioriem sniegsim atbalstu, rīkojot dažādus seminārus, nodarbības, būs pieredzes brauciens uz Lietuvu. Bet projekta noslēgumā Višķu estrādē notiks alternatīvās kultūras festivāls, kas demonstrēs savāktos lauku stāstus”, stāsta Kultūras pārvaldes vadītāja.

Šajā projektā tiks sniegts arī materiāls atbalsts novada kultūras iestādēm, lai varētu kvalitatīvāk strādāt un sasniegt projektu rezultātus. Tas būs aprīkojums bibliotēkām, kas veicinās bibliotēkas resursu pieejamību senioriem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām, piemēram, dažādas iekārtas vājredzīgajiem. Projekta ietvaros Biķernieku kultūras namā ar gaismas un apskaņošanas iekārtām tiks aprīkota skatuve. Jaunu aprīkojumu iegūs arī Spoģu Mūzikas un mākslas skolas Kalkūnes filiāle, kas pērn atvērta jaunās telpās. Palīdzība būs pieejama arī novada sociālajiem centriem kultūras pasākumu rīkošanai.

Projekts tiks īstenots no šī gada augusta līdz 2022. gada februārim.