Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju  nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:
– vienu ozolu Špoģu ciemā Kalupes ielā 7,
– vienu bērzu un trīs priedes Daniševkas kapos.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2019.gada 2.maija līdz 2019.gada 23. maijam

Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 24. maijā
Špoģu ciemā Kalupes ielā 7, plkst. 9:30
Daniševkas kapos plkst. 9:45