Publiskā apspriešana

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • trīs kļavas Višķu pagasta Makarovas kapos;
  • vienu bērzu Višķu pagasta Maskovskajas kapos.

Priekšlikumus un ierosinājumus iespējams izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag.) no 26. novembra līdz 16. decembrim.

Publiskā apspriešana notiks 2020. gada 17. decembrī plkst. 9.30 Višķu pagasta Makarovas kapos un plkst. 9.45 Maskovskajas kapos.