Publiskā apspriešana Dubnā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17.punktu, un Daugavpils novada domes 2013. gada 30 .maija saistošo noteikumus Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Klobānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzētas 11 priedes un 6 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Petrānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 10.30

Nozāģēšanai paredzēti 5 bērzi.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos 2019. gada 15. martā plkst. 11.00

Nozāģēšanai paredzētas 5 priedes.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr. 29764639

Sabiedriskās apspriešanas laiks Nākotnes ielā 5, Dubna, 2019. gada 15. martā plkst. 11.30

Nozāģēšanai paredzēta 1 papele.

Sabiedriskās apspriešanas laiks  Nākotnes ielā 1A, Dubna, 2019. gada 15. martā plkst. 12.00

Nozāģēšanai paredzēta 1 egle.

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2019. gada 22. martam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē.  Tālrunis 65475217.