Publiskā apspriešana par koku ciršanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Daugavpils novada domes 2013.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvā teritorijā”, Skrudalienas pagasta pārvalde organizē publiskās apspriešanas procedūru par pāraugušo, sasvērušos, bojātu, nokaltušo, sašķeltu koku , kuri apdraud cilvēku un īpašumu drošību, nozāģēšanu:

1. Silenes pareizticīgo kapsētā Skrudalienas pagastā 3 koki – priedes;

2. Skrudalienas ciemā: Daudzfunkcionāla centra ”Skrudaliena” teritorijā – 4 koki ( 1- bērzs, 1 – ozols, 2 – egles);

3. Silenes ciemā: Skaista ielā 16 – 1 koks ( bērzs)

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 17.01.2022. līdz 9.02.2022.

Lūgums Skrudalienas pagasta iedzīvotājiem noteiktajā publiskās apspriešanas laikā sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu rakstiski , iesniedzot iesniegumu Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads vai arī telefoniski pa tālruni 654-39238 ( Inese Alehina).
Sniedzot priekšlikumus, obligāti jānorāda savs vārds, uzvārds, dzīvesvieta un tālrunis.