Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Višķu pagastā

Višķu pagasta pārvalde izsludina publisko apspriešanu par atļauju nozāģēt kokus ārpus meža teritorijas:

  • 5 bērzus Višķu ciemā, Aglonas ielā 45

Priekšlikumus un ierosinājumus var izteikt Višķu pagasta pārvaldē (Skolas ielā 17, Špoģu ciemā) no 25. marta līdz 15. aprīlim.

Publiskā apspriešana 16. aprīlī plkst. 9.00 Višķu ciemā, Aglonas ielā 45.