Publiskā apspriešana Višķu pagastā

 Višķu pagasta pārvalde ierosina publisko apspriešanu par atļauju  izcirst šādus kokus ārpus meža teritorijas, kas aug pie Malnavas koledžas IP ĪV Višķi ēkas pamatiem.

Asās egles-2 gab., ciedru priedes- 3 gab., olveida katalpas- 5 gab., Rietumu tūjas-5 gab.

Izteikt savus priekšlikumus un ierosinājumus var Višķu pagasta pārvaldē (Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag.) no 2017.gada 8.septembra līdz 2017.gada 29.septembrim

Publiskā apspriešana notiks 2017.gada 3.oktobrī plkst. 10-00 pie Malnavas koledžas IP ĪV Višķi.