Konkursā “Tev ir ideja? Tad pāradi citiem!” uzvarēja skolēni no Kalupes, Biķerniekiem un Zemgales

Daugavpils novada domes telpās noritēja sākumskolas skolēnu radošā darbnīca – konkurss “Tev ir ideja? Tad parādi citiem!”. Konkurss tika rīkots ar mērķi veicināt skolēnu radošo spēju attīstību un sevis izteikšanas formas mākslas valodā. Katras novada izglītības iestādes godu pārstāvēja viens 1.-2.klašu skolēns, kura uzdevums bija veidot darbus no krāsainā papīra par tēmu “Ģeometrisko figūru pielietojums”. Darbos radošā veidā atspoguļojās dažādu izmēru, krāsu un faktūru kvadrāti, trijstūri, apļi, taisnstūri un citas figūras.

Daugavpils novada sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Ingrīda Bleidele: “Bērnu darbos visvairāk aktuāls bija Ziemassvētku un Jaunā gada motīvs, daži darbi bija veltīti Latvijai, savukārt citi izvēlējās tēmas savam priekam. Šis konkurss tiek rīkots, lai attīstītu bērnu darbošanās prieku, fantāziju un izdomu. Tādā veidā var redzēt arī bērna darba kultūra –cik ātri viņš spēj paveikt darbu un iekļauties noliktajos parametros. Šogad, atšķirībā no citiem gadiem, drīkstēja izmantot tikai papīru, bez iepriekš sagatavotiem šabloniem un sagatavēm. Varēja veidot gan aplikācijas, gan telpiskas figūras. Gadu no gada ir vērojams, ka bērniem bagātinās izdoma, darbi neatkārtojas un nav vienveidīgi.”

Darbus vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe Daina Ostrovska un māksliniece Olga Gžibovska. Darbi tika vērtēti pēc trīs kritērijiem – idejas oriģinalitātes un atbilstības tēmai, izpildījuma kvalitātes un darba tehnikas.

1.vietu un zelta medaļu ieguva Kalupes pamatskolas 2. klases skolniece Alīna Lavrenova (sk. I. Sauša), 2. vietu – Biķernieku pamatskolas 1. klases skolniece Diana Grigorjeva (sk. J. Ivbule), 3. vietu – Zemgales vidusskolas 2. klases skolēns Artjoms Družins (sk. N. Kolomažņikova).

Daugavpils novada Izglītības pārvaldes Atzinību saņēma Vaboles vidusskolas 2. klases skolniece Samanta Boluža (sk. I.Podniece) un Lāču pamatskolas skolniece Marija Zaiceva (sk. G. Vagele).

Visi bērni saņēma Pateicības par piedalīšanos un saldas dāvanas.

FOTOGALERIJA