Rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšanas kārtība, zvejas tīklu un murdu limiti

Daugavpils novada dome informē par Daugavpils novada rūpniecisko zvejas tiesību iznomāšanas kārtību, kā arī par Daugavpils novadā esošo ūdenstilpju zvejas tīklu un murdu limitiem, uz kuriem var pieteikties līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtība Daugavpils novadā

Daugavpils novada tīklu un murdu limiti 2021. gadā