Semināri projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” ietvaros

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Daugavpils novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli. Projekts “Parks without borders” Nr. LV-RU-023.

25. un 26 augustā Daugavpils novada dome organizē divus seminārus dārzu, parku speciālistiem un citiem interesentiem Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekta nr. LV-RU-023 “Parki bez robežām” ietvaros.
Semināri ir bez maksas, piedaloties zinošiem un savā nozarē profesionāliem lektoriem – Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram Andrejam Svilānam, Latvijā pazīstamajai brīvdārzniecei Aijai Kaškurei, kura 30 gadus gadus komplektējusi kolekcijas Kalsnavas arborētumā. Semināru mērķis ir pilnveidot parku un dārzu speciālistu zināšanas, lai gūtu jaunas atziņas, apgūtu labākās pieejas un risinājumus saistībā ar profesionālo darbību un parku uzturēšanu – vides ilgtspēju, saglabāšanu, apsaimniekošanu un uzturēšanu, ainavu ierīkošanu un stādīšanu, izvērtētu pašreizējos un nākotnes izaicinājumus parkiem un dārziem.
Seminārs “Ainavu veidošana, stādījumi, vide – no teorijas uz praksi” 25. augustā notiks Lauku centrā, Sēlijas ielā 25, 3. stāvā, Daugavpilī. Tajā tiks sniegts ieskats Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam projekta “Parki bez robežām” (“Parks without borders”, LV-RU-023) aktivitātēs un iztirzātas tādas tēmas kā koku stādījumu vēsture un koku izzināšana Latvijā, labturības noteikumi koku sekmīgai augšanai, mūsdienīga pieeja stādījumu ierīkošanā publiskajā ārtelpā, invazīvas koku sugas, koki pasaules un klimata izmaiņu kontekstā, vēsturiskie dendroloģiskie stādījumi: vērtības, problēmas un risinājumi. 26. augustā notiks pieredzes apmaiņas un labās prakses brauciens pa Daugavpils novadu – Jaunsventes muižas parka, Lielbornes muižas un parka, Juzefovas parka un dabas parka “Daugavas loki” apmeklējums parka apsaimniekotāju un A. Kaškures pavadībā.
Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikšanās līdz 21. augustam ŠEIT: https://forms.gle/2PNRqYxmb3d3rTZB6