Seminārs par Daugavas senlejas izpēti

SEMINĀRS “DVINAS/DAUGAVAS IELEJAS TERITORIJAS KULTŪRAS MANTOJUMA IZPĒTE, SAGLABĀŠANA UN INTEGRĒŠANA TŪRISMA AKTIVITĀTĒS”

Daugavpils novada Kultūras pārvalde, sadarbībā ar Nacionālo Polockas vēstures un kultūras muzeju – rezervātu un Zinātniski pētniecisko kultūras institūciju “Braslavas rajona muzeju apvienība” [Baltkrievija], kopš 2019. gada 18. jūnija realizē kopēju projektu ENI – LLB – 1 – 216 “Dvinas / Daugavas ielejas teritorijas iedzīvotāju tradicionālo amata prasmju izpēte, saglabāšana un nodošana nākamajai paaudzei”.

Projekta īstenošanas termiņš tuvojas beigām, tāpēc Daugavpils novada Kultūras pārvalde aicina visus interesentus piedalīties projekta noslēguma seminārā, kura laikā tiks prezentēta projekta realizācijas gaita, veiktie pētījumi, izveidotās izstādes, kā arī  citi nozīmīgi sasniegumi.

Seminārs notiks šī gada 30. martā, tiešsaistē – zoom platformā. Sākums plkst.10:00. Semināra mērķauditorija ir pašvaldības iestāžu darbinieki, vietējie muzeji un tūrisma pakalpojumu sniedzēji, studenti, materiālās un nemateriālās kultūras eksperti, vietējie iedzīvotāji, skolu, kā arī masu mediju pārstāvji.

Pieteikties semināram var aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/jJviqqpunxYRvqTp6. Lūdzam reģistrēt savu dalību seminārā līdz šī gada 25. martam. Pēc reģistrācijas dalībniekiem tiks izsūtīta piekļuves saite uz pieteikumā norādīto e-pastu. Semināram lūdzam pieslēgties ar savu vārdu un uzvārdu, lai varam identificēt dalībniekus.

Semināra programma.

Semināra laikā tiks veikts video ieraksts.

Kontaktinformācija:
Projekta ENI – LLB-1-216 vadītāja Evita Kusiņa –Koļesņika
e-pasts: naujenesmuzejs@dnkp.lv
tālr.  +371 29468988 

“Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Daugavpils novada Kultūras pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus”.

GALVENES FOTO: Inese Minova