Seniori tikās Ziemassvētku pasākumā

Daugavpils novada Sociālais dienests sadarbībā ar Daugavpils novada pensionāru biedrību “Čaklās skudriņas” pulcēja novada seniorus uz ikgadējo un tradicionālo Ziemassvētku pasākumu Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”. Interese un vēlme piedalīties šajā sarīkojumā senioru vidū ar katru gadu pieaug, jo tā ir iespēja atpūsties no ikdienas rūpēm, satikt vienaudžus, izdejoties un līksmi sagaidīt Jauno gadu.

Seniorus svētkos sveica arī Daugavpils novada domes vadība.  “Dārgie seniori, tas, ka jūs esat šajā pasākumā, apliecina, ka esat aktīvi, vēlaties būt sabiedrībā un satikt savus kaimiņus. Es ceru, ka aizejošais gads jums ir bijis veiksmīgs un varat priecāties par sevi, bērniem un mazbērniem. Lai jums visiem stipra veselība, acu gaišums un ticība Ziemassvētku brīnumam!”, novēlēja Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. “Jūs esat novada aktīvākā cilvēku kategorija – gan vēlēšanās, gan darbos, gan arī ģimenē, jo palīdzat virzīt savus bērnus un mazbērnus. Jūs esat tie, kuri savu darba mūžu veltījuši rajona un novada attīstībai, par ko jums sirsnīgs paldies,” piebilda  priekšsēdētāja 1. vietnieks Aivars Rasčevskis.

Daugavpils novada pensionāru biedrības “Čaklās skudriņas” vadītāja Lidija Skrinda savā uzrunā pateicās senioriem, novada domes un Sociālā dienesta vadībai, sociālajiem darbiniekiem un pagastu pārvalžu vadītājiem par palīdzību pasākuma organizēšanā. Tāpat viņa norādīja, ka senioriem ir iespēja ikdienā aktīvi piedalīties pensionāru atpūtas pēcpusdienās pagastos, par ko īpaši jāpateicas pagastu pārvalžu vadītājiem un sociālajiem darbiniekiem, kuri ne vien palīdz organizēt šos pasākumus, bet arī nodrošina senioriem transportu. Pateicība tika veltīta arī novada domes vadībai par finansiālu atbalstu, sniedzot iespēju pensionāriem doties ekskursijās un baudīt kultūras pasākumus, sociālajiem darbiniekiem par sadarbību, biedrības “Čaklās skudriņas” valdes locekļiem par aktivitāti. Lidija Skrinda aicināja ar aplausiem pateikties arī visiem tiem aktīvajiem novadniekiem, kas velta savu brīvo laiku, lai darbotos ansambļos, folkloras un deju grupās, dažādās interešu kopās. Atgādinām, ka 2019. gada 16. jūnijā Višķu pagasta estrāde uzņems kuplo Latgales novada senioru saimi, kas sabrauks uz Latgales novada 17. Senioru dziesmu un deju festivālu, kurā piedalīsies arī Daugavpils novada senioru kolektīvi.

Tāpat pasākumā 70 gadu jubilejā tika sveikts Tadeušs Turonoks no Sventes pagasta, kurš ne tikai dzejo, bet ir arī Daugavpils novada dambretes sekcijas vadītājs. Sveicējiem Turonoka kungs veltīja īpaši Latvijas simtgadei rakstītu dzejoli, dzejas pantos aprakstot valsti no tās proklamēšanas brīdim līdz mūsdienu republikai.

Klātesošos ar muzikāliem priekšnesumiem priecēja Biķernieku kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška”, dziedātāja Olga Pankova no Biķernieku pagasta, duets Ilmārs Malnačs un Jānis Gipters no Vaboles pagasta, Naujenes pagasta dziedošā ģimene Viktors un Natalija Vaļkovski. Dejas turpinājās ar grupu “Mōrys olūts”.

FOTOGALERIJA