Sēžu ieraksti

Domes sēžu audio ieraksts tiks nodrošināts saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” pārejas noteikumu 32.punktu un būs pieejams mājaslapā 1 gadu.