SIA “BALTIC AGRO” paziņojums par rūpniecisko avāriju novēršanas programmas publisko apspriešanu

SIA “Baltic Agro”, reģ. Nr. 40003229974, juridiskā adrese: Bauskas iela 58A – 13, Rīga, LV-1004 (Operators), ir sagatavojusi rūpniecisko avāriju novēršanas programmu Daugavpils servisa centram adresē “Dzirnavnieks”, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads, kas nodarbojas ar graudu pirmsapstrādi un uzglabāšanu, kā arī ar minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu uzglabāšanu un tirdzniecību.

Rūpniecisko avāriju novēršanas programma sagatavota ar mērķi raksturot uzņēmumā ieviestās sistemātiskās darbības, kas tiek veiktas, lai nodrošinātu drošu amonija nitrāta minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu pārkraušanu, un rīcības kas ir paredzētas potenciāli iespējamās ārkārtas situācijās.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju), publiskā apspriešana notiks neklātienes formā (attālināti) no 10. līdz 16. decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2021. gada 10. decembrī plkst. 16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties, izmantojot SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes publicēto saiti.

Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par rūpnieciskās avāriju novēršanas programmas saturu. Sanāksme tiks ierakstīta, un ieraksts (t.sk. prezentācija) būs pieejams līdz 16. decembrim SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv. Atbildes uz publiskās apspriešanas sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem par Operatora darbību tiks sniegtas līdz 17. decembra plkst. 17:00. Atbilžu sniegšanas veids tiks norādīts tīmekļa vietnē www.environment.lv un atbildot uz sūtītāju e-pastiem.

Ar rūpniecisko avāriju novēršanas programmu var iepazīties SIA “Baltic Agro” Daugavpils servisa centrā uz vietas darba dienās: 8:00-17:00, iepriekš piesakoties pa tālruni: 25908111.

Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par publiskās apspriešanas sanāksmē izskatītajiem jautājumiem var sūtīt līdz š.g. 16. decembrim Operatoram (e-pasts: egils.svikis@balticagro.com) un Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv).