Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākums

Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” Nr. 9.2.4.2/16/1/070  ietvaros 6. decembrī plkst. 14.00 Demenes pagasta Kultūras namā un 14.decembrī plkst. 14.00 Malnavas koledžas izglītības īstenošanas vietas Višķi sarīkojumu zālē notiks sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākums, kurā varēs uzzināt, kā rūpēties par sirds veselību, turklāt būs iespējams noteikt ĶMI, savu svaru, glikozes un holesterīna līmeni, izmērīt asinsspiedienu.

Informācija par projekta pasākumiem:

Daugavpils novada domes
projekta “Pasākumi vietējas
sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību profilaksei Daugavpils novadā”
Veselības veicināšanas koordinatore
e-pasts: juta.valaine@dnd.lv; tālr. 65476882