Daugavpils novada izglītības iestādes apliecina gatavību jaunajam mācību gadam

Ik gadu atbildīgā komisija pirms mācību gada dodas uz Daugavpils novada izglītības iestādēm, lai pārbaudīt to gatavību uzsākt izglītības procesu. Komisijas locekļi pievērš uzmanību tādam lietām kā vides sakoptība, pedagoģiskā kolektīva gatavība jaunajam mācību gadam, ar skolas vadību pārrunā visas aktualitātes, kas skar izglītības procesa organizēšanu.

”Kas šogad īpašs? Tie ir 2 momenti. Mēs jau esam informēti, ka 1., 4., 7., 10. klases uzsāks apmācību ievērojot kompetences principus. Tāpēc mūs ļoti interesēja vai skolotāji tam ir gatavi, vai tika apmeklēti kursi, ko deva šī teorētiskā sagatavošanās? Otrs jautājums bija vai skolu materiālā bāze atbilst tām prasībām, lai programmas varētu realizēt? Viedokļi ir dažādi, bet skolotāji ir optimistiski noskaņoti,” norāda Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kezika.

Aktuāls jautājums paliek arī mācību procesa organizēšana jaunajā mācību gadā, kam tiek gatavots attiecīgs rīkojums, kurš noteiks katras skolas darbības ”paraugkārtību”, uz kuras pamata katrai skolai individuāli būs jāizstrādā savu kārtību. Situācijai būtiski nepasliktinoties, mācības tiek plānots uzsākt klātienē, kas nozīmē, ka skolām būs jāievēro valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības, ar iespēju 7. – 12. klasēm nepieciešamības gadījumā līdz 20% no mācību satura realizēt attālināti. Skolas apliecinājušas arī gatavību organizēt ēdināšanu, jo jaunajā mācību gadā ēdnīcas telpā izglītojamiem jānodrošina ne mazāk kā 3m2 uz 1 skolēnu. Šis jautājums ar katru skolu tika pārrunāts individuāli, jo telpu un izglītojamo lielums atšķiras.

Lai mācību process noritētu pēc iespējas sekmīgāk, netiek aizmirsts arī par jaunāko tehnoloģiju ieviešanu skolās:

”Mēs ieplānojām 46 000 eiro, lai papildināt skolu materiāltehnisko bāzi. Bija pieņemts lēmums, ka šos līdzekļus novirzīs 3 Daugavpils novada skolām, kuras tiks apgādātas ar jaunākām interaktīvām tāfelēm, 3D printeriem, robotiem, portatīviem un stacionāriem datoriem,” skaidro izpilddirektore. Jāatzīmē, ka runa iet par Špoģu un Sventes vidusskolu, kā arī par Lāču pamatskolu.

Skolēnu skaits šogad kaut arī ir nepietiekams, bet tomēr saglabājas stabils. Dažās skolās izglītojamo skaits būs pat nedaudz lielāks. Šogad mācību procesu Daugavpils novada skolās uzsāks 1294 skolēni, kas ir par 1 skolēnu vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt pirmsskolas izglītību uzsāks 479 bērni, kas ir par 17 audzēkņiem vairāk.

Daugavpils novada izglītības iestāžu fiziskā vide ir sakārtota, jo savulaik tām veiktas renovācijas, un lieli kapitālieguldījumi šogad skolas remontos nav nepieciešami. No notikušiem remontdarbiem var pieminēt Špoģu vidusskolu, kur atsaucoties uz vecāku iniciatīvu, tiks atvērta pirmsskolas bērnu grupa vecumā no pusotra gada, kam atbilstoši tika pielāgotas telpas. Priecē arī fakts, ka Lāču pamatskolā šogad būs 2 paralēlas 1. klases, tādēļ arī tur tika ieguldīts zināms līdzekļu apjoms.

Izglītojamie, vecāki un skolotāji tiek aicināti iepazīties ar Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem ieteikumiem mācību procesa organizēšanā, kā arī sekot skolu individuāliem norādījumiem, kurus būs jāievēro mācību gada garumā.

Daugavpils novada pašvaldība pateicas izglītības iestādēm, skolotājiem un izglītojamajiem, kā arī vecākiem par ieguldījumu attālinātajā mācību procesā 2019./2020. mācību gadā!

Autors un foto: Dainis Bitiņš