Skolēnu interešu izglītību turpmāk vadīs Inese Zuģicka

Ar 4. septembri Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes metodiķes amatā darbu uzsākusi Inese Zuģicka, kuras pienākumos ietilpst plānot, koordinēt un organizēt interešu izglītības programmu izstrādi un darbu. Līdzšinējā I. Zuģickas darba pieredze cieši saistīta ar izglītības jomu, strādājot Daugavpils Universitātē (DU) par zinātnisko konsultanti un asistenti, kā arī deju skolotāju vispārizglītojošajās skolās. Arī šobrīd viņa ir Vienības pamatskolā tautas deju skolotāja, kā arī vada Latviešu Kultūras centra bērnu deju kolektīvu “Pienupīte”. Inese ir ieguvusi augstāko izglītību – Humanitāro zinātņu maģistra grādu filoloģijā.

“Ar interešu izglītību esmu cieši saistīta jau no agras bērnības. Esmu mācījusies lauku skolā dzimtajā Galēnu pagastā, kur biju iesaistījusies visos iespējamos pulciņos. Profesionālā saskare ar interešu izglītību sākās augstskolā, kad sāku vadīt pirmos deju pulciņus un pamazām kļuvu par tautas deju skolotāju. Strādājot universitātē, esmu organizējusi DU Zinātnes skolu, Zinātnes festivālu, Zinātnieku naktis, zinātniski pētniecisko darbu konferences un citus pasākumus, kuru laikā iepazinos arī ar vairākām Daugavpils novada skolām, skolotājiem un skolēniem. Izglītības jomā notiekošais man nav svešs, jo esmu saskarē ar skolu ikdienā gan kā skolotāja, gan kā mamma,” tā par sevi stāsta Inese Zuģicka. “Paralēli jaunajam darbam vēlos turpināt būt tautas deju skolotāja, jo esmu pārliecināta, ka pedagoģiskā prakse labāk palīdz izprast skolu vidi, notiekošo izglītības sistēmā kopumā, kā arī izzināt mūsdienu bērnu un jauniešu intereses.”

Inese pauž apņēmību turpināt līdzšinējās kolēģes iesāktās tradīcijas un sekmīgi paveiktos darbus. No tuvākajiem darbiem minama Latvijas simtgades, ka arī iniciatīvas “Latvijas skolas soma” pasākumu realizēšana, savukārt no ilgtermiņa mērķiem – gatavošanās XVII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gadā.