Skolotāja Tekla Voiteka apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni

Valsts svētku priekšvakarā Valsts prezidents Egils Levits un Ordeņu kapituls lēma par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā apbalvot ar Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri bijušo ilggadējo Daugavpils novada Špoģu vidusskolas un Daugavpils 12. vidusskolas mājturības skolotāju Teklu Voiteku.

Tekla Voiteka dzimusi Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, kas vienmēr bijis bagāts ar radošiem un aktīviem cilvēkiem. Jāteic, ka skolotāja dzimusi zīmīgā datumā – 18. novembrī, Latvijas valsts proklamēšanas dienā.

Bijušais Špoģu vidusskolas direktors Jānis Belkovskis atceras, ka pirmo reizi sastapis skolotāju Teklu Voiteku 1978. gadā, kad, vēl būdams Daugavpils pedagoģiskā institūta students, izgāja pedagoģisko praksi Daugavpils 12.vidusskolā. Tolaik kopā ar skolotāju Teklu Voiteku risinājis sarežģītus pedagoģiskus un skolas dzīves jautājumus. “Viņa nekad neatteica savu padomu un palīdzību. Bija patīkami vērot skolotājas pārdomātās aktivitātes, darbojoties ar saviem skolēniem, lielo skolotāju saimi. No viņas vienmēr staroja cilvēciskais siltums, labestība, radošums un atsaucība,” saka Jānis Belkovskis. Otro reizi viņš satika skolotāju 1989. gadā, uzsākot darbu Špoģu vidusskolas direktora amatā. “Atceroties šos darba gadus skolā, vienmēr prātā nāk tādi izcili skolotāji, kā Tekla Voiteka, kas lika stingrus pamatus savu skolēnu tālākajam izglītības un dzīves ceļam. Varēja just, ka viņa jau no bērnu dienām iemācījusies saskatīt sev apkārt skaisto šķietami vienkāršās lietās, pacelt un atbalstīt aizlauztu zaru vai ziedu, katrā cilvēkā un arī mazajā bērnā saskatīt pozitīvo, radošo potenciālu. Viņa prata uzklausīt jebkura cilvēka padomu, pārvērtējot to ar savu aso prātu,” stāsta Jānis Belkovskis.

Skolotāja Tekla Voiteka visu mūžu ir veltījusi izglītības un kultūras darbam, rādījusi visiem piemēru ar savu attieksmi pret darbu, iemantojot sabiedrībā lielu cieņu un uzticību. Savu skolotāju neaizmirst viņas bijušie skolēni. Ikdienas darbā Tekla Voiteka centās izkopt tautas tradīcijas, veidot jauniešos mīlestību un cieņu pret savu dzimto zemi, ar savu pozitīvo piemēru saviem skolēniem, skolotājiem un skolēnu vecākiem mācīja lielāko no mākslām – cilvēcību.

Tekla Voiteka ieguvusi Daugavpils pedagoģiskajā institūtā vēstures skolotājas kvalifikāciju, taču bet vēstures skolotājas darbam pievērsās ļoti maz. Viņas mīļākais mācību priekšmets bija mājturība, kurā viņa varēja radoši izpausties, rādot savas zināšanas, prasmes un iemaņas. Šajās stundās skolotāja bija ne tikai padomdevējs, bet arī atbalsts saviem skolniekiem, iedvesmojot vienmēr rūpīgi pabeigt iesākto un turēt godā dzīves pamatvērtības: godaprātu, darba pieredzi un atbildību.

Latvijas atmodas gados Tekla Voiteka skolā organizēja skaistus vakarēšanas pasākumus, kad visu tautību cilvēki dziedāja skanīgās latviešu tautas dziesmas, iepazina latviešu tautas tradīcijas un latviešu – latgaliešu kulinārā mantojuma noslēpumus.

Skolotājai Teklai Voitekai nekad nav bijis svešs arī fiziskais darbs. Viņa vienmēr teica, ka tas tikai norūda kārtīgu latvieti. Kad 1990. gadā uzcēla jauno Špoģu vidusskolas ēku, galvenā skolas teritorijas plānotāja, krāšņo akmens dārzu un brīnišķīgo apstādījumu veidotāja bija skolotāja Tekla Voiteka. Viņa prasmīgi prata šajos darbos iesaistīt skolēnus, skolotājus, skolas tehnisko personālu un arī vecākus. Viņas skolas teritorijas veidotie apstādījumi un plānojums republikas konkursā tika atzīti par labākajiem. Skolotājai vienmēr bija tieksme pilnveidoties, gūt jaunas zināšanas.  Skolotāja neklātienē absolvēja Bulduru dārzkopības tehnikumu, iegūstot zināšanas apzaļumošanas jautājumos, dārzu un parku kopšanā. Pagājuši jau trīsdesmit gadi, bet zaļā rota pie skolas joprojām atgādina par skolotājas Teklas Voitekas labajiem darbiem.

Viņa aktīvi iesaistījās arī vietējo pagastu sabiedriskajā dzīvē, dziedot folkloras kopā, spēlējot teātra izrādēs, veidojot latviskās kultūras dzīvesziņu, prasmīgi veidojot un iekārtojot pagastu sabiedrisko ēku teritoriju. Prāvais gadu skaits nav mazinājis viņas neizsīkstošo enerģiju un optimismu. Skolotāja veido krāšņas puķu dobes pie savas daudzdzīvokļu mājas pilsētā, lai priecētu katru mājas iedzīvotāju. Viņas darba galvenais motīvs ir audzināt cilvēkos skaisto un labo.

Ikvienu pārsteidz skolotājas neizsīkstošā enerģija, vitalitāte, sirds siltums, spēks un pārliecība, ar kādu viņa darbojās un darbojas vietējās sabiedrības, Latgales un Latvijas labā. Viņa vienmēr ir bijusi aktīva sabiedriskās un kultūras dzīves atbalstītāja. Tekla Voiteka ir piemērs tam, kā patiesi mīlēt savu dzimto zemi, saglabāt patriotismu un būt nesavtīgai sava darba darītājai.

“Strādājot skolā vai organizējot vietējās sabiedrības pasākumus, skolotāja nekad netiecās pēc ārējā spožuma, jo viņā pašā bija milzīgs spēks un gara gaisma, ko viņa deva citiem. Viņai vienmēr bija aktīva dzīves pozīcija par katru aktuālo jautājumu. Man kā skolas direktoram bija liela laime strādāt ar skolotāju Teklu Voiteku, jo grūtā brīdī viņai vienmēr varēja lūgt padomu, uz viņu allaž varēja paļauties. Skolotāja Tekla Voiteka bija un ir mūsu skolas, pagasta, novada lepnums un vizītkarte, mūsu bagātība. Ar savu radošo un nesavtīgo darbu skolā un sabiedrības labā, saglabājot un izkopjot novada kultūras tradīcijas un veidojot latvisko tautas dzīvesziņu, skolotāja Tekla Voiteka ir pelnījusi vienu no augstākajiem Latvijas valsts apbalvojumiem,” teic Jānis Belkovskis.

Foto no skolas arhīva