Skrudalienas pagastā veiksmīgi realizēts Sporta un atpūtas dienas nometnes projekts „Kopā jautrāk!”

Biedrība “Silenes stariņi” Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projektu konkursa ietvaros, Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 26. līdz 30. jūlijam nometnes vadītājas Ināras Lapkovskas un brīvprātīgo jauniešu vadībā organizēja bērnu dienas nometni „Kopā jautrāk!”. Kopējās projekta izmaksas sasniedza 1235 eiro.

Projektā piedalījās 12 Augšdaugavas novada bērni vecumā no 7 – 12 gadiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērniem no maznodrošinātām, sociālā riska grupām un daudzbērnu ģimenēm.

Projekta mērķis bija organizēt Augšdaugavas novada bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Darbojoties neformālos apstākļos, bērni kļūst saliedētāki, apgūst jaunas iemaņas un prasmes, kas palīdzēs viņiem pārvarēt saistītās ar Covid pandēmiju radītās krīzes sekas un mentālas veselības problēmas.

Saskaņā ar projekta vadlīnijām tika organizēta bērnu aktīvā un mobilā brīva laika pavadīšana, dažādas sporta un tūrisma veida nodarbības un atraktīvas spēles (”Jautrās stafetes”, „Veiklība un drosme”, ”Tūrista prasmes”, “Jautrs kuģis”, „Kapteinis nāk! Mierā!”, „Apslēptās mantas meklēšana”).

Visas nodarbības tika organizētas svaigā gaisā. Ņemot vērā dalībnieku vecumu, visu nodarbību ilgums nepārsniedza 30 minūtes. Nodarbības iemācīja bērnus spēlēt pāros un grupās, ievērot spēles noteikumus.

Bērniem ļoti patika darboties radošās darbnīcās “Atstarotāja izgatavošana”, “Vēja radītājs”, “Trauku rotāšana” un „Koka krelles”. Laboratorijas un eksperimentu darbnīca, kur tika izmantotas praktiskās pētīšanas metodes arī izraisīja sajūsmu. Tika organizēti izklaides braucieni “ROXY” centrā un minizoodārzā “Raptors Park”.

Atraktīvas  spēles “Latvija”, “Latvijas valsts simboli” „Mūsu zaļās pēdas zemei” un  bibliotēkas organizētās spēles “Grāmatu draugs” laikā bērni paplašināja zināšanas par Latvijas un Augšdaugavas novada vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un personībām, deva bērniem iespēju apgūt jaunas prasmes, attīstīt savas spējas, talantus. Tas palīdzēja novērst akadēmisko zināšanu nepilnības, kas radušās attālināta mācību procesa rezultātā.

Piedalīšanās nometnē deva bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu. Tika iemācīts emocionāli atbalstīt citus, pareizi veidot attiecības ar vienaudžiem, strādāt komandā, kas ir svarīgs aspekts Covid pandēmijas radīto veselības problēmu pārvarēšanā.