Slimības palīdzības pabalsts pieejams arī personu ar invaliditāti atbalsta personām

Saeimā 26. novembrī, ievērojot Covid-19 straujo izplatību, pieņemti grozījumi likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz jaunu terminētu atbalstu instrumentu – sociāli apdrošinātai personai būs tiesības uz vienreizēju slimības palīdzības pabalstu par 14 kalendārajām dienām laikposmā  no 30.11.2020. līdz 31.12.2020. un par 14 kalendārajām dienām laikposmā no 01.01.2021. līdz 30.06.2021.

Pabalsta apmērs ir noteikts 60% apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Slimības palīdzības pabalsts paredzēts vienam no vecākiem, kuriem ir bērni bez invaliditātes līdz 10 g.v. vai bērni ar invaliditāti līdz 18 g.v., un kuriem darba specifikas dēļ nav iespēja strādāt attālināti, un arī atbalsta personai cilvēkam ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kuram pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu, bet kurš ar COVID-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru.

Lai pieprasītu pabalstu, personai ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ar:

  • iesniegumu par pabalsta piešķiršanu;
  • darba devēja apliecinājumu, ka persona nevar strādāt attālināti;
  • pašvaldības izziņu, ka personai ir piešķirts dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojums, un pašvaldības vai dienas aprūpes centra vai dienas centra izziņu, ka ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumi nav pieejami.

Tātad personai ir jāvēršas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā jau ar minētajiem dokumentiem.