Slutišķu sādžā tiek restaurētas divas senās guļbūves

Slutišķu sādžā Naujenes pagastā tuvākajā nākotnē taps vecticībnieku kultūras mantojuma centrs un radošās darbnīcas. Darbi pie to izveides jau uzsākti, īstenojot ERAF projektu “Rīteiropas vērtības”.

Dažādas ieceres šajā projektā tiek īstenotas jau no 2018. gada. Pēc arhitektes Ģertrūdes Rasnačes būvprojekta 2019. gadā labiekārtota atpūtas vieta “Latgales sēta”. Būvdarbus veica SIA “Latalus”.
Savukārt pēc arhitekta Dzintara Bernharda (SIA “A2C) izstrādātā būvprojekta nodrošināta Markovas pilskalna aizsardzība un droša publiskā pieejamība. Būvdarbus veica SIA “Smart Energy”.

Šobrīd Slutišķu sādžā šī projekta ietvaros tiek īstenota jauna iecere – restaurētas divas ēkas, kas savulaik būvētas vecticībnieku senajās tradīcijās. Abas guļbūves – dzīvojamā māja un šķūnis – ir kultūras mantojuma objekti, ko pašvaldība iegādājusies savā īpašumā ar mērķi tās atjaunot un saglabāt, lai sādžā izveidotu vecticībnieku kultūras mantojuma centru un radošās darbnīcas.

Restaurētajā lauku sētā “Slutišķi 2” tiks ierīkots vienots ekspozīcijas komplekss “Vecticībnieku kultūras mantojuma centrs”. Vienā no ēkām būs pieejama informācija par vecticībnieku garīgo un materiālo kultūru, tiks atjaunots telpas interjers, kura iekļausies vecticībnieku tradicionālā krāsns, dažādi sadzīves un reliģiskā kulta priekšmeti. Savukārt otrajā ēkā izvietotās ekspozīcijas mērķis būs parādīt tautas koka būvniecības prasmes un iepazīstināt ar Dienvidlatgales vecticībnieku amata prasmēm – galdnieka amatu, kā arī tradicionālo nodarbošanos lauku sētā – lopkopību.

Būvprojektu izstrādājusi SIA “Ināras Caunītes birojs”, būvdarbus veic SIA “WARSS +”, bet būvuzraudzību — AS Būvuzņēmums “Restaurators”. Darbi pamazām rit uz priekšu. Ar domkratu guļbūves tiek saudzīgi piepaceltas no akmens pamatiem, lai varētu nomainīt vai restaurēt atsevišķas detaļas. Daudzus baļķus neglābjami sabojājis laika zobs un ķirmji, tāpēc tie tiek aizstāti ar jauniem, taču lielākoties būvnieki cenšas saglabāt oriģinālās konstrukcijas. Šķūnim jau ieklāts jauns skaidu jumts veca šīfera vietā. Uzņēmums SIA “WARSS +” specializējas tieši guļbūvju restaurācijā. Uzņēmuma pārstāvji atzīst, ka ir nācies atjaunot ēkas, kas ir daudz sliktākā stāvoklī un praktiski būtu jānojauc, vietā veidojot analogu, taču šajā gadījumā dažas konstrukcijas vēl varot saglābt un atjaunot. Katrs dēlis ir sanumurēts, lai pēc tā noņemšanas un restaurācijas atgrieztos savā vietā. Dažas detaļas tiek vestas atjaunot uz darbnīcām, taču lielākoties visi darbi tiek veikti uz vietas. Saskaņā ar līgumu visi būvdarbi jāpabeidz līdz jūnijam.

Projekta “Rīteiropas vērtības” vadošais partneris ir Daugavpils pilsētas dome (projekta iesniedzējs) un sadarbības partneri – Daugavpils novada dome, Krāslavas novada dome, Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome un Aglonas bazilikas draudze Aglonas novadā. Projekta mērķis ir saglabāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu Latgalē ar augstu simbolisko vērtību un devumu vietējās, nacionālās un eiropeiskās identitātes stiprināšanai, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus ilgtspējīgai ekonomiskās izaugsmes veicināšanai reģionā. Kopumā tiks atjaunoti seši valsts nozīmes kultūras pieminekļi Latgalē. Kopējā līguma summa 6 454 208 eiro, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 4 695 000 eiro. Daugavpils novada domes daļa projektā ir 500 000 eiro. Projekta īstenošanas termiņš – 2022. gada 21. marts.