Sociālā darba speciālisti dalījās pieredzē

Krāšņie Latgales meži jau sāk mainīt ietērpu un krāsojas rudenīgos toņos. Krāsainais laiks nepaliek nepamanīts arī Višķu aprūpes dienas centrā, kur ciemojās Jelgavas novada daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “LAIPA” sociālā darba speciālisti. Centra ēka tiek renovēta daudzveidīgu sociālo pakalpojumu sniegšanai.

Jelgavas novada sociālā darba speciālistus interesēja dienas centra dokumentācija, darba process, metodes un pieejas darbā ar klientiem, ieguvumi, darba novērtējums un turpmākie plāni.

Savukārt Daugavpils novada sociālos darbiniekus interesēja, kādas inovatīvas pieejas izmantos kolēģi, ieviešot līdzīgu pakalpojumu. Tikai daloties pieredzē, diskutējot, modelējot, apzinot klientu vajadzības un intereses, var pilnveidot pakalpojumu klāstu. Sadarbībai ir liela vērtība sociālā darba jomā. Pārliecinoši var teikt, ka garīga rakstura traucējumi netraucē apgūt jaunas prasmes, veikt kādu no uzdotajiem uzdevumiem un paplašināt personu redzesloku.

Tikšanās laikā bija ievēroti visi noteiktie aizsardzības pasākumi.

Vēlam kolēģiem, lai viss izdodas, lai stāstītais pie mums ir realitāte!