Sociālie darbinieki smēlās pieredzi Baltkrievijā

Sociālā dienesta darbinieki ciemojās Baltkrievijas rajona Glubokojas rajonā, lai smeltos pieredzi par sociālā darba organizāciju kaimiņu pusē. Sadarbība ar Glubokojas rajonu novada pašvaldībai noslēgta jau 2015. gadā. Kopš tā laika organizētas vairākas abu pušu pieredzes apmaiņas vizītes, savukārt 2018. gada atjaunots noslēgtais sadarbības līgums.

Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova uzsver, ka ciemošanās Baltkrievijas pusē viņiem ir bijusi vērtīga pieredze, kā arī ir pasmeltas vairākas idejas tieši sociālā darba organizēšanas jomā.

Glubokojas pilsētā un rajonā dzīvo 37,5 tūkst. iedzīvotāji. Novada sociālie darbinieki apmeklēja rajona teritoriālo sociālo pakalpojumu centru. Visiem centra darbiniekiem ir vienota darba forma, un darbinieku vidū ir tikai sievietes. Kā pastāstīja Anna Jegorova, šis sociālo pakalpojumu centrs ir tāds pats veidojums kā Latvijā esošie Dienas centri, uz kuru nāk personas, kas ir pensijas vecumā, kā arī personas ar invaliditāti un iedzīvotāji, kuriem nepieciešama jebkāda informācija par sociālo pakalpojumu pieejamību. Centrā notiek dažādas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes. “Redzējām izstādi, kurā apkopoti un apskatāmi šo cilvēku veidotie mākslas darbi – tādi, kurus veidojot, tiek attīstīta motorika, kas ļoti palīdz cilvēkiem pēc insulta, cilvēkiem, kurus skārusi demence, kā arī invalīdiem. Te arī pieņem iesniegumus par centra pakalpojumu nodrošināšanu. Tā ir aprūpe, darba piedāvājumi, personīgās higiēnas nodrošināšana, veļas mazgāšana u.c. Dienā šo centru apmeklē 12 līdz 15 personas, strādā 8 sociālie darbinieki. Manuprāt, tas ir diezgan liels cipars. Klāt sociālajiem darbiniekiem centrā strādā arī 12 aprūpētājas, katra no viņām nodrošina pakalpojumus konkrētā teritorijā. Centrā ir tikai viena mašīna, kas tiek izmantota personāla vajadzībām, savukārt sociālās aprūpētājas ceļu pie klientiem mēro ar velosipēdiem. Labākajiem sociālajiem darbiniekiem tiek piešķirti skūteri”, tā par redzēto stāsta A. Jegorova.

Novada delegācija apmeklēja arī psihoneiroloģisko māju – internātu. Ļoti patīkami pārsteidza perfekti sakārtotā internāta teritorija. Savukārt internāta vadītāja atstāja ļoti enerģiska, zinoša un erudīta speciālista iespaidu. “Šeit mani ļoti uzrunāja viņu veidotais pilsētas ielu makets, kas izvietots uz sienas – ar visiem ceļiem, ielām un ceļu apzīmējumiem. Lai klienti, kas dzīvo šajā internātā, mācītos ceļa satiksmes noteikumus, iegaumētu apzīmējumus un zinātu, no kurienes katrs no viņiem nāk. Šī lieta tiešām ļoti labi nostrādā klientiem, kurus skārusi demence. Pēc pieredzes zinām, cik ļoti grūti ir ar viņiem strādāt”, vērtē A. Jegorova.  Internātā klienti dzīvo pa 2 – 3 cilvēkiem istabiņās, kurās tikko kā nesen veikts eiro remonts. Klientiem notiek dažādas radošās nodarbības, tostarp gleznošanas. Savukārt specializētajās darbnīcās notiek klūgu pīšanas nodarbības. Internātā izvietotas arī klientu veidoto darinājumu izstāde, kurus viņi ved uz pasākumiem un arī pārdod. Internātā uzturas 318 klienti no visas valsts ar nosūtījumiem, strādā 244 darbinieki. Darbinieku vidū daudz dažādu nozaru speciālisti – aprūpētāji, pulciņu vadītāji, mākslinieki, rehabilitētāji, sporta metodisti u.c.

“Mūsu sociālos darbiniekus uzrunāja inovatīva metode “krāsu sajūtu ceļš”, ar kuras palīdzību jauniem cilvēkiem, sākot kādu no rehabilitācijas pakalpojumiem, piedāvā izvēlēties kādu no krāsainiem celiņiem. Klients izvēlas savu krāsu, savukārt katrai krāsai ir sava nozīme. Katra krāsu celiņa galā stāv speciālists, kurš nosaka, kādus pakalpojumus ir jāveic konkrētam klientam tajā dienā, vadoties pēc garastāvokļa. Krāsa nosaka to, kāds ir klienta garastāvoklis, noskaņojums, vai viņš ir mierīgs vai otrādi – agresīvs. Runājot ar speciālistiem, tie atzina, ka šī metode nostrādā 70 % gadījumu”, stāsta A. Jegorova. Internāta teritorija ir 34 ha liela. Turpat siltumnīcās ir dārzeņi, kas pašu spēkiem tiek audzēti, laistīti un novākti. Internātā veiksmīgi funkcionē ūdens un mūzikas imitācijas istaba, kas ļoti patīk vecāka gājuma cilvēkiem. Telpa ir veidota kuģa formā, ar ūdens šalku skaņām, tāpat pieejami maisiņi ar čiekuriem, kas lieti noder motorikas attīstīšanai klientiem, kas pārdzīvojuši insultu. Anna Jegorova komentēja, ka par šo ideju ir jāpastāsta mūsu rehabilitētājiem. Tāpat internātā darbojas istaba, kurā pieejami dažādi instrumenti un materiāli motorikas un locītavu darbības stabilizēšanai klientiem ar osteohondrozi, deformējošo spondilozi un artrozi. Šī istaba arīdzan ļoti patīk vecāka gājuma cilvēkiem un ir ārkārtīgi pieprasīta. Šajā istabā klienti var pavadīt līdz pusotrai stundai.

Sociālie darbinieki kā pēdējo, savas vizītes laikā, apmeklēja pagaidu sociālās aprūpes centru, kas pēc funkcijām ir līdzīgs pansijai. Tajā klients var dzīvot trīs mēnešus, piemēram, veci vientuļi cilvēki, kuriem ziemas periodā ir jākurina mājoklis, taču paši viņi to izdarīt nevar. Istabiņās dzīvo pa 2 – 3 cilvēki, kuriem tiek piedāvāti sociālie pakalpojumi. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība, to nodrošina, izsaucot ģimenes ārstu vai ātrās palīdzības brigādi.

Glubokojas rajona sociālie darbinieki apsolīja atbraukt atbildes vīzītē uz Daugavpils novadu, apmeklējot Novada svētkus.