Šogad Latgalē dzēsti jau 230 kūlas ugunsgrēki

Šogad pirmais izsaukums uz degošu kūlu saņemts pavasara pirmajos datumos –  2.martā uz Daugavpils novada Demenes pagastu. Iestājoties saulainam un siltam laikam, ugunsgrēku skaits strauji pieaug. Aizvadītajā nedēļā Latgalē dzēsti 120 kūlas ugunsgrēki, kas ir vairāk nekā puse no kopējā Latgalē reģistrētā kūlas ugunsgrēku skaita šogad.

Vislielākais kūlas ugunsgrēku skaits Latgalē reģistrēts Daugavpils pilsētā – 76 kūlas ugunsgrēki, Daugavpils novadā – 66, kā arī Rēzeknes novadā – 31.  Platības ziņā lielākie ugunsgrēki šogad bija izcēlušies Daugavpils pilsētā, kur dega kūla 47 hektāru platībā un  Rēzeknes novadā, kur pērnā gada zāle dega 22 hektāru platībā.

Ludzas novadā dzēsti jau deviņi sausās zāles ugunsgrēki, Balvu novadā dzēsti septiņi kūlas ugunsgrēki, Rugāju novadā un Rēzeknes pilsētā pa pieciem kūlas ugunsgrēkiem, Kārsavas un Preiļu novados pa trīs kūlas ugunsgrēkiem, Ciblas, Dagdas un Krāslavas novados pa diviem kūlas ugunsgrēkiem un pa vienam kūlas ugunsgrēkam dzēsts Ilūkstes, Riebiņu, Vārkavas, Viļakas uz Zilupes novados.

Pašlaik tikai divos novados Latgalē nav reģistrēti kūlas ugunsgrēki – Aglonas novadā un Baltinavas novadā. Ir svarīgi atzīmēt, ka 2020.gadā Aglonas novads bija vienīgais novads Latgalē, kurā netika reģistrēts neviens kūlas ugunsgrēks. Savukārt Baltinavas novadā bija  reģistrēti divi kūlas ugunsgrēki.

Tieši kūlas degšanas rezultātā, šogad nodega jau vairākas ēkas. 8.aprīlī Riebiņu novadā Galēnu pagastā, degot kūlai 500m2 platībā, nodega saimniecības ēka ar iekšā esošiem siena ruļļiem 40m2 platībā, kā arī aizdegās malkas šķūņa siena 4m2. 12.aprīlī Preiļu novadā Preiļu pagastā, degot kūlai 1500m2 platībā, nodega dārza māja 8m2 platībā. Ciblas novada Līdumnieku pagastā kūla dega 3 hektāru platībā, kā rezultātā nodega trīs neapsaimniekotas saimniecības ēkas 150m2. Savukārt Kārsavas novada Malnavas pagastā, degot kūlai 2 hektāru platībā, nodega divas saimniecības ēkas 100m2 un 250m2 platībā.

VUGD atgādina – par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu, tajā skaitā īpašuma nesakopšanu, kā rezultātā bija iespējama kūlas degšana, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 euro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 euro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 euro.

Kūlas dedzināšana ir aizliegta, bīstama un sodāma rīcība. Kūlas dedzināšanas rezultātā tiek izpostītas plašas teritorijas, meži, cilvēku īpašums, kā arī var tikt apdraudēta cilvēku veselība un dzīvība!

Nededzinu kūlu!

Plašākai informācijai:
Irita Slavinska
VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Latgales reģionā
Tel. 25729605, irita.slavinska@vugd.gov.lv