Špoģu Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam

Špoģu Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam. Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās programmās:

Špoģos

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;
 • Kokles spēle 8-10 gadu vecuma;
 • Vokālās mūzikas – kora klase no 6-8 gadu vecuma.

Kalupes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma;

Vaboles mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma.

Kalkūnes mācību punktā:

 • Vizuāli plastiskā māksla no 7-9 gadu vecuma;
 • Klavierspēle no 6-8 gadu vecuma;
 • Akordeona spēle no 8-10 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Skolas direktoram adresēts iesniegums (veidlapa atrodama ŠEIT);
  SVARĪGI! Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz skolas e-pastu: spogimms@inbox.lv;
 • Dzimšanas apliecības kopija;
 • Ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli;

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@inbox.lv, kā arī skolas lapā ŠEIT!