Špoģu vidusskolā mācību gads ir sācies ar vairākiem jaunumiem

Špoģu vidusskolā šis mācību gads sākās ar vairākiem jaunumiem – pelnītā atpūtā, uzsākot šo mācību gadu, aiziet skolas direktors Jānis Belkovskis, kurš skolas dzīvi vadīja 30 gadus. Kopā ar skolēniem un skolas kolektīvu viņš dalīja priekus un bēdas, priecājās par veiksmēm, panākumiem, izdzīvoja pārbaudījumus un kopā ar viņu skola pārvarēja grūtības. Tagad skolu vadīs jauna direktore – Ināra Ondzule. Arī, notika būtiskas izmaiņas skolotāju sastāvā. Šogad Špoģu vidusskolas kolektīvam pievienojās angļu valodas skolotāji Ludmila Kārkliņa un Sandris Skarainis, bioloģijas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā Anna Vasiljeva. Šogad, savas pirmās gaitas uzsāk 15 pirmklasnieki. Arī 10 klašu skolēnu skaits ir liels – 26 skolēni.

Savas atvadu runas laikā, jau bijušais skolas direktors Jānis Belkovskis pateicās skolēniem, skolotājiem, vecākiem un viesiem, kas piedalījās skolas dzīvē par sadarbību.  “Mīļie bērni, skolotāji, vecāki, vecvecāki, radi un draugi. Ir laiks, kad stārku ģimenes  kārtojas tālam ceļojumam, apstaigājot mūsu bagātīgi nopļautos laukus. Ir laiks, kad mēs ejam uz skolu redzot sārtos pīlādžu zarus. Es šodien saku atvadas Špoģu skolai, pēc pavadītajiem šeit 30 gadiem direktora amatā, pēc 40 pedagoģiskā darba gadiem un pēc 39 direktora gadiem. Es saku atvadas savai skolai, kurā es “Labrīt!” pirmo reizi teicu pirms 56 gadiem, kad tāpat kā tagad pirmās klases skolēni, droši vien tāpat nobijies, piespiedies pie māmiņas domāju, kas būs, kas tā tāda skola. 11 gadi šeit pagāja skolnieka lomā un 30 jau direktora amatā. Šodien es gribu teikt paldies viesim, kas bija kopā šos gadus ar mani, skolotājiem, skolēniem, vecākiem. Es gribu pateikties par labu sadarbību vietējām pašvaldībām, pagastu pārvaldēm, Daugavpils novada domei par palīdzību un sadarbību, kas bija šajos gados. Arī, es gribu atvainoties tiem, kuriem es, varbūt, kādreiz teicu skarbāku vārdu, aizvainoju. Laiks mainās un šodien stafeti pārņem jauna skolas direktore Ināra Ondzule. Es gribu viņai vēlēt izturību, panākumus, sadarbību un cerēt uz Jūsu atbalstu. Paliec sveika, mana skola!”

Izteikt pateicību Jānim Belkovskim, kā arī novēlēt labu startu Inārai Ondzulei atbrauca arī Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins. “Daugavpils novada dome gribētu pateikties Belkovska kungam par ilggadēju profesionālo radošu darba entuziasmu, attīstošās mācības vides nodrošināšanu, par jaunās paaudzes pilsoniskās apzinātības izaugsmi. Būs grūti iedomāties, ka Jānis no rīta nestaigās pa skolas laukumu un neskatīsies, kas šeit notiek. Paldies par skolas attīstību, par ieguldīto laiku un spēkiem, lai skola tiktu renovēta un pastāvētu visu šo laiku.”

Arī Arvīds Kucins novēlēja visiem skolēniem atrast sevi mācībās, vidusskolniekiem redzēt ceļu, kas varētu iet uz turpmāko dzīvi, sapratni pedagogiem, mācību spēkiem ar skolēniem un vecākiem. Novada domes priekšsēdētājs uzsvēra, ka bez sapratnes nevar panākt rezultātus, kā arī pieminēja, ka pēc valsts Lauku skolu reitinga Špoģu vidusskola ieņem 8. vietu. “Par šo sasniegumu  gribētos pateikties mācību spēkiem, skolēniem. Jūs darāt lielas lietas un es ceru, ka kādreiz Jūs varētu kļūt par labāko un lielāko skolu novadā. Tas nav tik vienkārši, bet tas ir iespējams.”

Novada dome izsludināja konkursu uz jaunā direktora amatu pēc Jāņa Belkovska atlūguma. Pagājušonedēļ tika saņemts dokuments no Izglītības un zinātnes ministrijas par to, ka ministrija saskaņoja Ināru Ondzuli par skolas direktori Špoģu vidusskolai. 29. augustā Daugavpils novada deputāti vienbalsīgi ievēlēja Ināru Ondzuli  par skolas direktori. Jaunajai direktorei Arvīds Kucins novēlēja atrast sapratni ar jauno kolektīvu, vecākiem un skolēniem. “Lai viss izdodas un ja Jūs būsiet viens veselums – Jums viss būs pa spēkam! Veiksmīgu darba sākumu!”

Jaunā skolas direktore arī izteica novēlējumus jaunajam mācību gadam: “Mēs esam viena liela saime: skolēni, skolotāji, vecāki, pagasta parvalde, novada dome. Mums ir jādzīvo tālāk un jākoncentrējas uz izaugsmi, jāgūst zināšanas, jāīsteno savi lielie un mazie sapņi, lai kādi viņi būtu. Šodien man ir pirmā darbadiena Špoģu vidusskolā un es ļoti ceru, ka mums kopā izdosies īstenot mūsu visus sapņus. Dzīve pilna ar izaicinājumiem, un es gribu novēlēt, lai izdodas mums visiem šos izaicinājumus veiksmīgi sasniegt un aicinu visus uz sadarbību, lai mācību gada beigās mēs būtu lepni par tiem. Laimīgu jauno mācību gadu!”.

Ināra Ondzule pastāstīja, ka viņa ir Špoģu vidusskolas absolvente, kā arī šajā skolā bija viņas pedagoģiskā prakse vidusskolā. Kalupē Špoģu vidusskolu  sauc par “Lielo brāli”, jo tā vienmēr bija kā paraugs. “Es esmu pārliecināta par to, ka šeit ir kolosāls pedagogu sastāvs, tehniskie darbinieki ari ir apzinīgi, zinu, ka skolai bija brīnišķīga sadarbība ar pagasta pārvaldi, novada domi un es loti ceru, ka šie pozitīvie momenti arī man ļaus attaisnot uz mani liktās cerības un kopā mums visiem izdosies.”  Runājot par nākotni, I.Ondzule uzskata, ka neviens nevar zināt, kāda būs skola pēc dažiem gadiem, jo nākotni ietekmē visdažādāki faktori: tehniskā bāze, sociāli ekonomiskā situācija, kas šobrīd valda laukos, kā arī prognozējamā kaut kad nākotnē teritoriālā reforma. “Jebkurā gadījuma mēs centīsimies pilnveidot šo jau iesākto darbu uz tās bāzes, kas ir, kā arī piesaistīt skolēnus no pašvaldībām. Es uzskatu, ka Špoģu vidusskolai ir jāpastāv un jāattīstās”.

Ar sveicieniem atbrauca arī Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms, Dubnas pagasta pārvaldes vadītājs Ēvalds Stašulāns, Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs Arkādijs Karņickis un  Ambeļu pagasta pārvaldes vadītājs Sandris Kusiņš.

Visu pārstāvju vārdā, Jānis Proms pateicās bijušajam skolas direktoram Jānim Belkovskim par viņa darbu, kā arī apsveica  jauno skolas direktori Ināru Ondzuli stājoties amatā, un novēlēja viņai panākumus, kā arī izteica cerību uz to, ka arī turpmāk starp pārvaldēm notiks sadarbība.

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas direktors Andrejs Repins aicināja skolēnus uzsākt jauno gadu arī ar mācībām mūzikas un mākslas jomā, kā arī apbalvoja skolas labāko skolēnu par augstiem sasniegumiem Ivo Bikuļču.

Svētku noslēgumā, skolēni kopā ar skolotājiem devās klasēs lai uzsākt jauno mācību gadu.

FOTOGALERIJA