Studiju un pētniecības centrs “Ilgas” Skrudalienas pagastā piedzīvojis vērienīgu digitalizāciju

Sadarbojoties Daugavpils Universitātei un tehnoloģiju uzņēmumam, studiju un pētniecības centrs “Ilgas”, kas ar saviem pētījumiem pazīstams pasaules mērogā, piedzīvojis vērienīgu digitalizāciju, to aprīkojot ar Latvijā ātrāko datu tīklu. Turpmāk vienā no modernākajām studiju bāzēm Austrumeiropā tiks nodrošināts ātrs, jaudīgs un stabils internets, kas ar modernāko aprīkojumu un jaunākajām tehnoloģijām, ļaus veikt arvien jaunus zinātniskos pētījumus un apmainīties ar tiem starptautiskā mērogā.

Daugavpils universitātes zinātņu prorektors, akadēmiķis Arvīds Barševskis: ““Ilgu” pieslēgšana globālajam tīmeklim un akadēmiskajam tīklam, izmantojot ātrāko datu tīklu Latvijā, padarīs mūsu zinātni daudz pieejamāku un atpazīstamāku pasaulē, būtiski uzlabos mūsu zinātnieku konkurētspēju un pavērs jaunas iespējas kopīgiem pētījumiem. “Ilgas” ir vieta, kur sākas Latvija un Eiropas Savienība, un tagad šī vieta nav attāls nostūris pierobežā, bet gan nozīmīgs savas jomas zinātnes centrs uz Latvijas, Eiropas un pasaules kartes.”

Lai īstenotu projektu un datu pārraides tīklā nodrošinātu simetrisku datu pārraides ātrumu lielā apjomā, attiecīgajā teritorijā tika izbūvēts optiskais internets. Jaudīgā interneta izbūve ir nozīmīgs devums visam reģionam, jo tas ir viens no dzinuļiem, kas veicina Latvijas kopējo ekonomisko attīstību.

Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās arī Augšdaugavas novada dome, kuras teritorijā atrodas studiju un pētniecības centrs “Ilgas”, operatīvi saskaņojot vairākus aktuālos jautājumus.

Daugavpils Universitāte ir lielākā valsts izglītības iestāde Austrumlatvijā, kura īsteno starptautiska līmeņa zinātnisko pētniecību un nodrošina kvalitatīvu augstāko izglītību 17 studiju un programmu virzienos. Studiju un pētniecības centrs “Ilgas” atrodas pašā Latvijas un Baltkrievijas pierobežā, taču to pazīst daudzviet pasaulē. “Ilgās” atrodas starptautiski atpazīstams Koleopteroloģisko pētījumu centrs un Meža biodaudzveidības pētījumu centrs, kuru laboratorijas aprīkotas ar mūsdienīgu aprīkojumu, bet viena no lielākajām vaboļu kolekcijām Baltijā un unikālais augu herbārijs ir nozīmīga bāze biosistemātikas pētījumiem, ko izmanto daudzi šīs jomas speciālisti pasaulē.

Studiju un pētniecības centra “Ilgas” iekļaušana Akadēmiskajā pētniecības un izglītības datu pārraides tīklā īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) projekta ietvaros.