“Sudraba laboratorijā” dzimst idejas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai

Biedrība “Connect Latvija” šogad organizē “Sudraba laboratoriju”, aicinot piedalīties inovāciju un akseleratora programmās, lai attīstītu jaunus pakalpojumus un iespējas senioru dzīves kvalitātes uzlabošanai. Sudraba laboratorijas ietvaros tiek organizētas Inovāciju un Akseleratora programmas, lai atbalstītu ideju autorus, pētniekus un uzņēmējus, kas veido jaunus risinājumus dažādām sudraba ekonomikas vajadzībām.

Šo programmu mērķis ir pievērst uzmanību iedzīvotāju dzīves ilguma pagarināšanās procesam un ar to saistītiem izaicinājumiem ar jaunu produktu un pakalpojumu attīstību, kas balstās uz senioru vajadzībām un rada iespējas senioriem visā Baltijas jūras reģionā. Inovāciju ekosistēmas dalībnieki tiek aicināti risināt izaicinājumus, kas rodas reģiona iedzīvotāju novecošanās dēļ.

Savu ideju šai “Sudraba laboratorijai” šogad pieteica arī Daugavpils novada Sociāla dienesta vadītāja Anna Jegorova, kuras projekts “Atgriezies, atgriezies vēl vienu reiz..” izpelnījās “Sudraba laboratorijas” mentoru atzinību. Idejas pamatā ir samazināt atstumtības un izolētības sajūtu senioriem lauku vidē, iesaistot kopīgās aktivitātēs bērnus un jauniešus, stiprinot piederību savam novadam, veicinot komunikāciju starp paaudzēm, kā arī lietderīgi aizpildot brīvo laiku, kavējoties atmiņās un nododot milzīgo dzīves pieredzi jauniešiem. Idejas mērķgrupa ir seniori no 65 gadu vecuma, personas ar invaliditāti un garīgas attīstības traucējumiem, seniori ar kustību ierobežojumiem, sociālās aprūpes centru un pansiju iemītnieki. Idejas īstenošanā plānots iesaistīt sociālā darba speciālistus, skolu un augstskolu audzēkņus, kultūras darbiniekus, brīvprātīgos, nevalstiskās organizācijas un medicīnas darbiniekus, kuri kopā ar senioriem iesaistītos dažādos pasākumos, piemēram, sveču liešanas, filcēšanas, rotaslietu izgatavošanas, ēdienu gatavošanas, origami nodarbībās, uzklausītu senioru atmiņu stāstus, iesaistītos kopīgos dziedājumos, galda spēlēs un citās aktivitātēs, kas ir nozīmīgas senioriem. Šāda kopā būšana ļautu senioriem nejusties vientuļiem, apgūt jaunu informāciju, risināt dažādas problēmas, justies vajadzīgiem, savukārt bērniem un jauniešiem tā būtu vērtīga pieredze komunikācijā ar senioriem. “Ja jūs redzētu, kā senioriem pēc šādas kopīgas laika pavadīšanas atkal mirdz acis un atgriežas vēlme dzīvot!” savos vērojumos dalās Anna Jegorova.

Šis projekts piedalījās balvu izlozē un ieguva dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Anna Jegorova guva pārliecību, ka viņas ideja ir dzīvotspējīga un vajadzīga, tāpēc meklēs iespējas tās īstenošanai piesaistīt līdzekļus no dažādiem projektiem.

Biedrība “CONNECT Latvija” sadarbībā ar partneriem no Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un Somijas laika posmā no 2019. līdz 2021. gadam īsteno Baltijas jūras reģiona starptautiskās sadarbības programmas Interreg projektu OSIRIS – Viedās specializācijas pieejas veicināšana sudraba ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi. Sudraba laboratorija ir izveidota Osiris projekta īstenošanas laikā.