Svētkos iemirdzējās Sventes muižas vārti

Visu, ko jūti, visu, ko redzi,
visu, ko nolemts tev zināt,
paņem un iededz, iededz par sveci,
lai citas var aizdedzināt.
/J.Peters/

 17. novembrī no plkst. 17.00  laukumā pretī Sventes Tautas namam  bijām vienoti, valsts svētku priekšvakarā  iededzot svecītes un  veidojot  gaismas rakstu mūsu Latvijai 103. dzimšanas dienā – neatkarības un brīvības  dienā.

Mūzikas pavadījumā varēja vērot gaismas instalāciju “Muižas vārti vēstures griežos”. Grāfa Plātera-Zīberga 20.gs. sākumā būvētie Sventes muižas vārti šajā svētku reizē iemirdzējās sarkanbaltsarkanās krāsās. Vecāka gadagājuma iedzīvotāji atcerējās, kā bērnībā mēroja ceļu uz Sventes skolu (tagad Sventes muiža), kā jaunībā strādāja sovhozā “Daugava” un regulāri apmeklēja sovhoza kantori, kā grieza valsi arodbiedrības klubā, kas atradās muižas saimniecības ēkā (tagad Tautas nams).

Noskaņas radīšanai svētku noformējumu Sventes centrā veidoja Staņislavs Pilacis, bet gaismas un mūzikas instalāciju – Ainārs Blūzmans. Sventieši, lūkojoties gaismas instalācijā, sveču rakstā un ieklausoties sirsnīgajās latviešu dziesmās, varēja izbaudīt valsts svētku priekšvakaru, novēlot Latvijai daudz laimes, izaugsmi, izturību, paļāvību un ticību sev, saviem tautiešiem, kopīgai nākotnei!

Tautas nama vadītājs V.Petaško