Tiek uzsāktas jauno audžuģimeņu un adoptētāju apmācības zoom platformā

Ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības “DOMUS” struktūrvienības – Jēkabpils un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri jau šī gada 25.janvārī plkst. 16.00 attālināti (ZOOM platformā) uzsāks jauno audžuģimeņu un adoptētāju apmācības atbilstoši Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas apstiprinātai mācību programmai.

Jēkabpils un Rēzeknes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri darbojas, pamatojoties uz deleģējuma līgumu ar Labklājības ministriju, un ikdienā nodrošina dažāda veida atbalstu audžuģimenēm, adoptētājiem un aizbildņiem.

Atbalsta centru speciālisti – klīniskais psihologs, sociālais darbinieks un jurists, kā arī nepieciešamības gadījumā piesaistītie citas jomas speciālisti, sniedz bezmaksas konsultācijas gan audžuvecākiem, adoptētājiem, aizbildņiem, gan viņu ģimenēs ievietotiem bērniem, palīdzot ģimenēm risināt  ar bērnu aprūpi saistītos jautājumus, lai bērni varētu pilnvērtīgi augt un attīstīties labvēlīgā, ģimeniskā vidē.

Ikviens tiek aicināts piedalīties šajās apmācībās un apsvērt iespēju uzņemt savā ģimenē bez vecāku gādības palikušo bērnu, kļūt par audžuģimeni vai adoptētāju.

Visos ar atbalsta centru darbību saistītos jautājumos var zvanīt uz tālruņiem 22312018, 29256484, vai sūtot e-pastu uz: domusbiedriba@gmail.com, kā arī informāciju var iegūt un pieteikties apmācībām mājas lapā www.domusatbalsts.lv