Tiks īstenots jauniešu iniciētais solidaritātes projekts “ReUnion”

Daugavpils novada jauniešu iniciētais solidaritātes projekts ReUnion ir iekļuvis 11 atbalstīto projektu sarakstā, kas tiks īstenoti programmas Eiropas solidaritātes korpuss ietvaros.

Projekts ReUnion tiek īstenots ar mērķi veicināt savstarpējo iecietību un solidaritāti. Projekta ietvaros tiek paredzēts sniegt palīdzību vientuļajiem pensionāriem, kas dzīvo novadā, apzinot viņu problēmas un vajadzības, palīdzot viņiem ikdienas darbos. Palīdzības sniegšanai nevajag daudz, sanest malku, ar ko ziemā kurināt krāsni, aiziet uz veikalu, vai pat kopā pavadīt vakaru pie tējas tases sarunājoties. Tas neprasa lielas piepūles, bet vientuļajam cilvēkam var būt mūža vērts labais darbs, ko viņa labā ir paveikuši. Bieži vien iestingstam savās ikdienas rūpēs un nepamanām, ka cilvēkam kaimiņos ir nepieciešama neliela palīdzība, kas ievērojami varētu atvieglot viņa dzīvi. Šis projekts palīdzēs kļūt vērīgākiem un atsaukties uz citu palīdzības lūgumiem. Projekta stāsts būs arī par to, cik svarīga mums ir sabiedrība un katrs cilvēks tajā. Tāpēc projekta mērķis ir arī saliedēt cilvēkus, organizējot kopīgus pasākumus, stāstu vakarus un citas aktivitātes, kas veicinās sociālo iekļaušanu. Projekta rezultātā ir paredzēts izveidot pastāvīgi darbojošās mobilas brīvprātīgo brigādes, kas regulāri sniegs palīdzību vientuļajiem cilvēkiem, regulāri konsultējoties ar sociālajiem darbiniekiem, apzinot pastāvošo situāciju Daugavpils novadā.

Projektu īstenos Daugavpils novada aktīvo jauniešu darba grupa – Rūdolfs Lukaševičs (Višķu pag.), Jevģenija Kaļinčuka un Milāna Loča (Medumu pag.), Signija Kotova (Kalupes pag.), Andrejs Rucko un Natālija Polovaja (Kalkūnes pag.). Darba grupas uzdevums būs sākot ar 1. jūniju veikt aktīvu darbu konsultējoties ar Sociālo dienestu, apzinoties esošo situāciju novadā, apciemojot novadā dzīvojošos vientuļos iedzīvotājus un izstrādāt nākotnes darba modeli, lai šāda veida brīvprātīgais darbs novadā kļūtu par regulāru un ilgtspējīgu. Projekts tiks noslēgts 30.septembrī.

Projekts “ReUnion” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.