Tiks paturpināta skolēnu vasaras nodarbinātības programma

Daugavpils novads Skolēnu vasaras nodarbinātības programmu īsteno jau kopš 2013. gada. Šogad tā tiks organizēta jau 7. gadu pēc kārtas. Programma šo gadu gaitā ir pierādījusi savu dzīvotspēju un savu popularitāti spējusi nosargāt visus gadus vienlīdz augstā līmenī. Lai arī gribētāju pulks, kas vēlas iesaistīties programmā, ir krietni lielāks par piedāvāto darba vietu skaitu, pērn iespēja strādāt vasaras periodā tika sniegta 131 skolēnam. Īpaši programmā tika atbalstīta lauksaimniecība, jo tā novadā ir dominējošā nozare, kuru pārstāv vairākas spēcīgas saimniecības.

Primārais programmas mērķis ir nodarbinātības veicināšana. Vēl joprojām apmēram 24 procenti jauniešu nespēj atrast darbu, jo viņiem trūkst pirmās darba pieredzes, savukārt bez tās uzņēmējiem darbinieki nav īpaši vajadzīgi. Uzņēmējam pat ir riskanti ņemt darbā tādu jaunieti, kuram nav nekādas pieredzes, kurš pilnībā nepārzina darba kultūru. Līdz ar to, īstenojot vasaras nodarbinātības programmu, jauniešiem tiek dota iespēja strādāt dažādās nozarēs. Programma gan nosaka, ka skolēnus nedrīkst nodarbināt darbos, kas saistīti ar paaugstinātu risku viņu drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai.

2018. gadā tika novērots, ka jaunieši mērķtiecīgi izzin dažādas profesijas, papildinot savu pieredzi un meklējot sev piemērotāko, piemēram, vienu gadu strādā tūrisma nozarē viesu namā, citu gadu – mazumtirdzniecībā. Vasaras darbs skolēniem ir skola, tā ir pirmā darba pieredze. Arī novada zemniekiem un uzņēmējiem, kas nodrošina skolēniem darbu vasaras periodā, ir zināma priekšrocība. Darbu vadītājs ir kā skolotājs – māca darba kultūru un disciplīnu, un ļoti iespējams kāds no šiem jauniešiem ir viņu potenciālais darbinieks.

Iepriecina tas, ka programmas ietvaros ir izdevies izveidot ilgstošu sadarbību ar uzņēmējiem, nodrošinot skolēniem arvien jaunas darba vietas. 2018. gadā uzņēmēji radīja 152 vakances jauniešiem. Vēl 28 vakances tika piedāvātas pašvaldības iestādēs.

Neapšaubāmi skolēniem svarīgs faktors ir iespēja nopelnīt kabatas naudu. Daudzi no skolēniem atzinuši, ka nopelnīto naudu izlieto kādam sen iecerētam pirkumam, daudziem no jauniešiem vasaras darbos nopelnītā nauda lieti noder, gādājot preces jaunajam mācību gadam.

2018. gadā programmas īstenošanai no novada pašvaldības budžeta tika atvēlēti 30 tūkstoši eiro, kuri izlietoti algām valstī noteiktās minimālās algas apmērā, kā arī kompensācijām par neizmantoto atvaļinājumu un piemaksām. Savukārt darba devējs nomaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas. Bez tam nosacījumi paredz, ka darba devējs var vēl skolēnam piemaksāt.

No 25. februāra līdz 5. aprīlim darba devēji varēs pieteikt vakances šīs vasaras nodarbinātības programmai, savukārt no 10. aprīļa līdz 9. maijam skolēni varēs pieteikties uz izsludinātajām vakancēm. Darbs skolēniem tiks piedāvāts laika posmā no 3. jūnija līdz 30. augustam.