Topošai audiologopēdei piešķir pašvaldības stipendiju

Rīgas Stradiņa universitātes rehabilitācijas fakultātes 2. kursa studentei, Mārai Pēterfeldei no Ilūkstes, Augšdaugavas novada pašvaldība piešķīrusi ikmēneša stipendiju 200 eiro apmērā.

Jauniete apgūst izglītību audiologopēda specialitātē un ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Grīvas poliklīnika”, kuras ietvaros apņemas iestādē nostrādāt vismaz trīs gadus pēc mācību pabeigšanas. Kopumā šajā programmā RSU tiek paredzēti 4 mācību gadi. Jaunā speciāliste absolvēs universitāti 2024. gadā, tādēļ darbu varēs uzsākt pēc 2,5 gadiem.

Augšdaugavas novadā studējošiem, kas izvēlēsies studēt vai jau patlaban to dara izvēlētajās specialitātēs, tiek maksāta stipendija atkarībā no mācību kursa. Patlaban notiek uzņēmēju aptauja ar mērķi noskaidrot nepieciešamās specialitātes, lai nākamgad stipendiju programmu varētu turpināt.

Pieteikšanās uz stipendiju konkursu tiek izsludināta vasarā un stipendijām var pieteikties līdz mācību gada sākumam jeb 1. septembrim. Jāpiebilst, ka topošajiem speciālistiem pašvaldība sniedz palīdzību arī dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Teksts, foto: informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļa

Informācijai par stipendijām:
Jāzeps Krukovskis
Attīstības pārvaldes
vecākais komercdarbības speciālists
tālr.: 65422284, mob.: 26121362
e-pasts: jazeps.krukovskis@augsdaugavasnovads.lv