Trīs Demenes pagasta ezerus papildinās ar zivju resursiem

Demenes pagasta Briģenes, Čerņavas un Dervānišķu ezers atbalstīto projektu ietvaros tiks papildināts ar zivju resursiem.

Domes sēdē deputāti atbalstīja projektu „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” un „Daugavpils novada Demenes pagasta Čerņavas un Dervānišķu ezeru zivju resursu papildināšana” īstenošanu.

Kopējās pirmā projekta izmaksas sastāda 2700,72 eiro, no kuriem Zivju fonda finansējums ir 2403,00 eiro, kas sastāda 89 % no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 297,72 eiro (no pašvaldības līdzekļiem, iegūtiem no licencētās makšķerēšanas un zvejas tiesību nomas), kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Kopējās otrā projekta izmaksas sastāda 3300,88 eiro, no kuriemm Zivju fonda finansējums ir 2937,00 eiro, kas sastāda 89 % no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 363,88 eiro (no pašvaldības līdzekļiem, iegūtiem no licencētās makšķerēšanas un zvejas tiesību nomas), kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Projektu realizācija paredzēta līdz šī gada 30. oktobrim.