Turpinot tradīcijas

Turpinot savu Ziemassvētku tradīciju, Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra seniori apmeklēja Višķos sociālās aprūpes centru. Vokālais ansamblis “Rasa”(vad. O.Pankova ) iepriecināja  iemītniekus ar sirsnīgu Ziemassvētku koncertu.  Dziesmas skanēja  latviešu un latgaliešu valodā. Seniori uzdāvināja iemītniekiem ne tikai skaistu koncertu, bet arī savu labestību, savu plašo sirdi.