Tuvojas vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”

24. februārī plkst. 17.00 Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles ielā 30, Daugavpilī) notiks Daugavpils novada vokālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”. Piedalīties skatē tiek aicināti visu kategoriju vokālie ansambļi, kas darbojas Daugavpils novada Kultūras struktūrvienībās.

Nolikums