Uzaicinājums piedalīties cenu aptaujā

Aicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai „Kurināmās šķeldas iegāde” identifikācijas Nr.CA2021/4.

Pasūtītājs:

SIA „Naujenes pakalpojumu serviss”, Daugavas iela 29A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads, LV-5462, tālruņi: 65430330, 29159384, e-pasts: info@sianps.lv, www.sia-nps.lv.

Kontaktpersona: SIA „Naujenes pakalpojumu serviss” jurists Sergejs Smirnovs tālrunis: 65430330, 25724567

Cenu aptaujas identifikācijas Nr. CA2021/4 „Kurināmās šķeldas iegāde”

1.Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Piegādāt kurināmo šķeldu saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

2.Piedāvājumu iesniegt: elektroniski līdz 2021.gada 7.okotobrim plkst.10.00 uz e-pasta adresi info@sianps.lv.

Kurināmās šķeldas iegāde