Uzņemšana Špoģu vidusskolā

Aicinām 9. klases absolventus pievienoties lielākās Daugavpils novada vidusskolas saimei.

Tu  varēsi :

– apgūt  vispārējo vidējo izglītību augsti kvalificētu pedagogu vadībā;

– pilnveidot savas radošās un līdera prasmes skolas interešu izglītības un ārpusskolas aktivitāšu procesos;

– apgūt vienu no skolas piedāvātajiem kursu komplektiem.

Cilvēks – veselība

Šis kurss ir paredzēts tiem, kuri vēlas apgūt ārsta, farmaceita, vides zinātnieka, uztura speciālista, sociālās aprūpes darbinieka un citas šīs jomas profesijas.

Tu varēsi izvēlēties apgūt padziļināti šādus mācību priekšmetus: angļu valodu, sociālās zinātnes un bioloģiju.

Cilvēks- tehnoloģijas

Šis kurss ir paredzēts tiem, kuri vēlas apgūt programmētāja, IT speciālista, inženiera, mašīnbūves speciālista un citas šīs jomas profesijas.

Tu varēsi izvēlēties apgūt padziļināti šādus mācību priekšmetus: angļu valodu, sociālās zinātnes un matemātiku.

Kā otro svešvalodu abos kursos varēsi apgūt VĀCU vai KRIEVU valodu.

Tev būs iespēja BEZ MAKSAS apgūt B kategorijas autovadītāju teorijas kursu.

Kontaktinformācija: spogu.vidusskola@viski.lv t.  65426881, 29158017