Uzsākts darbs pie Daugavpils novada un Ilūkstes novada pašvaldības apvienošanas

Saskaņā ar šā gada 10. jūnijā Saeimā pieņemto Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām būs 42 pašvaldības līdzšinējo 119 vietējo pašvaldību vietā. Administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Daugavpils novada pašvaldība tiks apvienota ar Ilūkstes novada pašvaldību, veidojot jaunu pašvaldību – Augšdaugavas novadu.

Augšdaugavas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts jāizstrādā līdz 2021. gada 1. jūlijam. Ir izveidota abu pašvaldību darba grupa, kurā Daugavpils novada pašvaldību pārstāvēs Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un viņa vietnieks Aivars Rasčevskis, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika, izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova un vietnieks Aleksandrs Aizbalts, Attīstības pārvaldes vadītāja Vita Rūtiņa un Finanšu pārvaldes   vadītāja Irēna Timšāne, savukārt Ilūkstes novada pašvaldību pārstāvēs  Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna un viņa vietnieks Maigurs Krievāns, izpilddirektore Līga Bukovska, finanšu nodaļas vadītāja Zigfrīda Plepe un stratēģiskās plānošanas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja Iveta Megne.

12. novembrī Daugavpils novada domē notika darba grupas pirmā sanāksme, kuras laikā tika izskatīti vairāki jautājumi, tostarp par darba grupas uzdevumiem un darba organizāciju, par valsts mērķdotāciju kopīga jaunveidojamā novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādei un nozaru darba grupas apakšgrupu izveidošanu.

Jau tuvākajā laikā dažādu nozaru darba grupas (komunālo pakalpojumu, izglītības, kultūras, sociālās un veselības jomas, attīstības un plānošanas, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, finanšu, īpašumu apsaimniekošanas) tiksies, lai iepazītos ar situāciju katrā pašvaldībā un sagatavotu priekšlikumus turpmākai sadarbībai.