Vakance Sociālajā dienestā

Daugavpils novada Sociālais dienests (reģ.nr.90009744932)
izsludina pieteikšanos uz vakanci lietveža amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 3341 04)

Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Mēnešalga 608 EUR

Darba vieta: Daugavpils novada Sociālais dienests, Rīgas iela 2, Daugavpils

Darba pamatpienākumi:

 • Pieņemt, reģistrēt, klasificēt, nosūtīt dokumentus saskaņā ar institūcijas dokumentu pārvaldības sistēmu
 • Nodrošināt iestādes dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā institūcijas arhīvā
 • Sniegt konsultācijas par dokumentu iesniegšanas prasībām un dokumentu apriti
 • Piedalīties dokumentu projektu sagatavošanā atbilstoši kompetencei

Prasības kandidātiem:

 • profesionālā vidējā izglītība
 • teicamas latviešu valodas zināšanas (rakstiski un mutvārdos)
 • spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā un patstāvīgi, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un lietvedības programmas) un ofisa tehniku

Pieteikuma dokumenti:

 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā)
 • Papildus var iesniegt attiecīgo apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Pieteikumus sūtīt pa pastu: Daugavpils novada dome Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV 5401 (ar norādi Sociālajam dienestam), e-pastu: soc@dnd.lv vai iesniegt personīgi 6.kabinētā līdz 2020. gada 18. septembrim.

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies  telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru kandidātu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.