Vakance

Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija (reģ.Nr.90009117568)
izsludina vakanci
Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas tehniskā direktora amatam
(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 1120 03)

Darba pamatpienākumi:

 • Plānot, vadīt, koordinēt un kontrolēt Augšdaugavas novada pašvaldības darbu inženiertehniskas, būvniecības, dabas resursu, pašvaldības autoceļu un ielu apsaimniekošanas jomā atbilstoši tiesību aktu prasībām.
 • Nodrošināt Civilās aizsardzības plānu izstrādi un ieviešanu Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā, organizēt operatīvo rīcību ārkārtējo situāciju gadījumos un preventīvos pasākumus Augšdaugavas novada pašvaldības teritorijā civilās aizsardzības ietvaros

Prasības kandidātiem

 • Augstākā profesionālā izglītība inženierzinātnē
 • Darba pieredze inženiertehniskā jomā ne mazāk kā 3 gadi
 • Pašvaldības darbu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana
 • Prasme strādāt ar tehnisko dokumentāciju
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas
 • Spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas
 • Teicamas iemaņas darbā ar datortehniku
 • Darba pieredze vadošajā amata un augstākā izglītība vadības zinībās tiks uzskatīta par priekšrocību

Pieteikuma dokumenti

 • Motivācijas vēstule
 • CV
 • Izglītības dokumentu kopijas
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: darba līgumu uz nenoteiktu laiku, iespējas profesionālai izaugsmei, stabilu atalgojumu (mēnešalgu 1600 EUR)  un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas tehniskā direktora amatam” var iesniegt līdz 2021.gada 2.augusta plkst. 18.00:

 • personīgi slēgtā aploksnē Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas darba laikā;
 • atsūtīt pa pastu uz adresi Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401;
 • iesūtīt elektroniski uz e-pastu: vakances@daugavpilsnovads.lv

Atbilstošākie pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.