Vakance kultūras un mākslas centra vadītājam Ilūkstē

Ilūkstes pilsētas administrācija izsludina konkursu uz vakanto Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja amatu (profesijas kods  3435 21).

Galvenie pienākumi:

1.Izstrādāt pasākumu māksliniecisko koncepciju, plānot, organizēt un vadīt kultūras un atpūtas pasākumus, organizēt sadarbību ar izpildītājiem Latvijā un ārzemēs, piedalīties ar kultūras jomu saistītos radošos projektos, piesaistot finansējumu.

 1. Veicināt pilsētas iedzīvotāju māksliniecisko jaunradi:
 2. Sagatavot un realizēt pilsētas kultūras pasākumu plānu;
 3. Koordinēt māksliniecisko kolektīvu ikdienas darbu un koncertu organizāciju,
 1. Veikt nemateriālā kultūras mantojuma apzināšanu, saglabāšanu un attīstības veicināšanu,
 1. Organizēt mākslas darbu izstāžu ekspozīcijas;
 2. Veikt kultūras pasākumu reklāmas darbu, nodrošinot to publicitāti;
 3. Noteiktā kārtībā sagatavot pasākumu autoruzraudzības organizāciju AKKA/LAA un LaIPA tipveida programmas paziņojumus;
 4. Nodrošināt pilsētas kultūras pasākumiem sponsoru līdzekļu un projektu līdzfinansējuma piesaisti.
 5. Darbā ievērot kultūras un mākslas centra darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.

Prasības pretendentiem:

 1. Izglītība kultūras vadībā, mākslā, kultūras vai kultūrizglītības jomā vai radniecīgā specialitātē;
 2. Vēlama pieredze kultūras darbā vai līdzīga rakstura radošā, organizatoriskā darbā pēdējo piecu gadu laikā;
 3. Vēlamas zināšanas un pieredze kultūras pasākumu īstenošanā un kultūras projektu vadībā;
 4. Publiskas uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 5. Normatīvo aktu, kas saistīti ar kultūras jautājumiem un pašvaldības darbu, pārzināšana;
 6. Pieredze finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā, saimnieciskā darba organizēšanā, personāla vadībā;
 7. Izpratne par ES struktūrfondu līdzekļu piesaisti;
 8. Teicamas datora lietošanas prasmes (MS Office standarta programmas);
 9. Spēja patstāvīgi organizēt darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību par to izpildi;
 10. Valsts valodas prasmes augstākajā līmenī, svešvalodu zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 11. B kategorijas autovadītāja tiesības;
 12. Vīzija par kultūras dzīves organizēšanu Ilūkstes pilsētā.

Piedāvājam:

 1. Pilna laika darbu,
 2. Sociālās garantijas,

5.Mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.

 1. Atalgojumu EUR 964,00 apmērā.

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikuma vēstuli, īsu dzīves aprakstu (CV), izglītību un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Ilūkstes pilsētas administrācijā līdz 2022.gada 20. janvārim ieskaitot,  plkst. 16:00.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Augšdaugavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Adrese: Ilūkstes pilsētas administrācija, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447 (ar norādi “Konkursam uz vakanto Ilūkstes kultūras un mākslas centra vadītāja amatu”).

Sīkāka informācija pa tālruņiem 65462569, 22011251

Mūsu rekvizīti: Ilūkstes pilsētas administrācija, Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads,  LV5447, reģ.Nr. 90000078782, tālr. 65447850, fakss 65462245, e-pasts: administracija@ilukste.lv