Vakance kartogrāfijas inženiera amatam

Daugavpils novada dome (reģ.Nr.90009117568)

izsludina vakanci Attīstības pārvaldes kartogrāfijas inženiera amatam

(amata kods pēc profesiju klasifikatora – 2165 01)

Darba līgums uz noteiktu laiku

Darba pamatpienākumi:

– veikt Daugavpils novada attīstības plānošanas dokumentu grafisko materiālu sagatavošanu;

– veikt ģeotelpisko datu uzturēšanu un aktualizāciju, karšu un informācijas veidošanu;

– veikt statistisko datu integrēšanu (ģeokodēšanu) ģeodatu bāzē;

– veidot dažādu nozaru tīmekļa kartes un lietotnes Daugavpils novada ģeoportālā.

Prasības kandidātiem

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā (vai nepabeigta augstākā) izglītība ģeomātikā, ģeogrāfijā vai vides zinātnēs, kuras gaitā tika apgūtas amatam atbilstošas profesionālās un vispārējās iemaņas un prasmes kartogrāfijā, ģeodēzijā u.c;
 • praktiskas iemaņas darbam ar ģeotelpisko datu apstrādes datorprogrammām ESRI ArcGIS, Quantum GIS, Portal for ArcGIS;
 • pieredze darbā ar ģeotelpiskajām datu bāzēm;
 • prasme izmantot datubāzes un ģeotelpiskās informācijas sistēmas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
 • teicamas latviešu valodas zināšanas;
 • prasme pārzināt un piemērot teritoriju attīstības plānošanas un ģeomātikas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • spēja pieņemt lēmumus, strādāt komandā, komunikabilitāte, atbildība, organizatoriskās spējas;
 • vēlama darba pieredze attiecīgajā jomā.

 Pieteikuma dokumenti

 • Iesniegums brīvā formā;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas (diploms ar pielikumiem, par nepabeigtu augstāko izglītību – akadēmisko izziņu ar sekmju izrakstu);
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 1.pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu kopijas un rekomendācijas vēstules.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese: Rīgas ielā 2, Daugavpils, LV – 5401.

Mēs piedāvājam: interesantu un dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā, iespējas profesionālai izaugsmei, mēnešalgu no 878 līdz 914 EUR (atkarībā no darbinieka kvalifikācijas un darba pieredzes) un sociālās garantijas

Pieteikumu ar norādi „Kartogrāfijas inženiera amatam” var iesniegt līdz 2020.gada 12.jūnija plkst. 15.30:

Ar atbilstošākiem kandidātiem sazināsimies telefoniski un uzaicināsim uz darba interviju, ar katru pretendentu vienojoties par konkrēto datumu un laiku.