Vakance tūrisma informācijas konsultantam uz noteiktu laiku

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA” (reģ. Nr. 90009982692) aicina darbā: TŪRISMA INFORMĀCIJAS KONSULTANTU (-I) UZ BĒRNA KOPŠANAS ATVAĻINĀJUMA LAIKU (profesijas kods 2431 12).

Prasības:

– Augstākā vai vidējā profesionālā izglītība. Izglītība tūrisma jomā tiks uzskatīta par priekšrocību.

– Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, krievu un angļu valodas labā līmenī.

– Ļoti laba prasme formulēt viedokli mutvārdos un rakstveidā.

– Ļoti labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas), Internet, un citām darbā nepieciešamajām datorprogrammām.

– Prasme strādāt ar biroja tehniku.

– Ļoti laba prasme orientēties tūrisma kartēs, to nolasīšanā.

– Ļoti labas komunikācijas un saskarsmes prasmes.

– Spēja organizēt darbu patstāvīgi.

– Galveno tūrisma objektu pārzināšana Daugavpilī, Daugavpils novadā un apkārtnē, Latgalē un Latvijā.

– Pozitīva domāšana, augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

– Pieredze darbā tūrisma informācijas sniegšanas jomā, klientu apkalpošanā.

– Pieredze tūrisma mārketingā, tūrisma darba organizēšanā.

– Pieredze tūrisma informatīvo materiālu izstrādē un sagatavošanā, tūrisma mājas lapu administrēšanā, tūrisma datu bāzes uzturēšanā.

– Pieredze darbā sociālajos tīklos.

– Pieredze informācijas apstrādē, analīzē, atlasē.

– Pieredze vizuālo un informatīvo materiālu noformēšanā mājas lapā.

– Vācu, poļu, lietuviešu valodu zināšanas.

Galvenie darba pienākumi:

– Sniegt klientiem tūrisma informāciju par Daugavpils novadu un apkārtni, iespēju robežās par Latgali un Latviju (pa telefonu, e-pastu un klātienē) latviešu, krievu un angļu valodā. Nodrošināt informācijas bukletu pieejamību stendos.

– Aktualizēt un labot informāciju Daugavpils novada TIC mājaslapā www.visitdaugavpils.lv; Daugavpils novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv; Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.visitlatgale.lv; Višķu estrādes un stadiona mājaslapā www.visku-estrade-stadions.lv  latviešu, krievu un angļu un valodā.

– Regulāri veikt Daugavpils TIC apmeklētāju uzskaiti.

– Piedalīties dažādu tūrisma izdevumu sagatavošanā, veidošanā un izplatīšanā.

– Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Daugavpils novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu.

– Sagatavot informāciju un sniegt atbildes uz informācijas pieprasījumiem dažādiem izdevumiem un tūrisma materiāliem.

– Izstrādāt dažādus tūrisma maršrutus, veikt objektu apsekošanu, veidot objektu foto datu bāzi.

– Sagatavot apskates objektu un citu tūrisma sniedzēju piedāvājuma prezentācijas.

– Strādāt ar sociālajiem medijiem Twitter, Facebook, Draugiem.lv un citiem sociālajiem medijiem, ievietojot aktuālo informāciju par Daugavpils novadu un apkārtni latviešu, krievu un angļu valodā.

– Veidot masu mediju, tūrisma firmu, klientu datu bāzi. Sastādīt preses ziņas un nosūtīt tās datu bāzē esošajiem masu medijiem un sadarbības partneriem.

– Apkopot nozīmīgāko, tradicionālo un ikgadējo, kā arī sezonālo pasākumu plānu Daugavpils novadā, pasākumu ievietošanai Daugavpils novada TIC mājaslapā www.visitdaugavpils.lv; Daugavpils novada mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv; Latgales plānošanas reģiona mājaslapā www.visitlatgale.lv; Višķu estrādes un stadiona mājaslapā www.visku-estrade-stadions.lv

– Piedalīties dažādu tūrisma pakalpojumu sniedzēju organizētajos pasākumos, sekot līdzi izmaiņām tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumā, piedalīties tūrisma pakalpojumu sniedzēju apsekošanā un kvalitātes kontrolē.

– Nodrošināt kvalitātes zīmes „Q Latvia” prasību realizāciju un izpildi klientu apkalpošanā.

Piedāvājam:

–          interesantu un atbildīgu darbu;

–          stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;

–          iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi;

–          darba alga 650-723 eiro.

Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi „Tūrisma informācijas konsultants”, sūtīt līdz 2019. gada 24. aprīlim uz e-pastu taka@dnd.lv vai pastu: Daugavpils novada pašvaldības aģentūra „TAKA”, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī  atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbinātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.punktam sniedzam informāciju par iesniegto personas datu apstrādes tālākajām darbībām  Daugavpils novada pašvaldībā:  personas datu apstrādes pārzinis ir Daugavpils novada pašvaldība, juridiskā adrese Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401,; datu apstrādes juridiskais pamats- Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b)apakšpunkts un c)apakšpunkts, 9.panta 2.punkta b)apakšpunkts un Darba likums.