Vakances jaunsargu instruktoru amatiem

Jaunsardzes centrs izsludina atklātu konkursu
uz novadu nodaļu jaunsargu instruktoru amatiem
(Daugavpilī, Rēzeknē, Jēkabpilī, Preiļos)
uz nenoteiktu laiku

Galvenie amata pienākumi:

  • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
  • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
  • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;
  • ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datu bāzē e-klase.

Prasības pretendentiem/-ēm:

–  atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;

–  augstākā izglītība un pedagoga profesionālā kvalifikācija (vai studē, lai iegūtu augstāko izglītību un pedagoga kvalifikāciju);

–  interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;

–  izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes centra vietu tajā;

–  pieredze MS Office un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamā līmenī;

–  “B” kategorijas autovadītāja apliecība;

–  vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;

–  labas plānošanas un organizēšanas prasmes;

–  spēja strādāt komandā.

Priekšroka tiks dota pretendentiem:

  • kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu;
  • kuriem ir augstākā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
  • kuriem ir pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads).

Amats ir amatpersonas amats, kas klasificēts 35.saimes III līmenī (9.mēnešalgu grupa). Bruto mēnešalga no 940 līdz 1287 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei, un kvalifikācijas).Vakanču skaits: Daugavpilī – 3; Rēzeknē – 2; Jēkabpilī – 1; Preiļos – 1.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2021.gada 3.decembrim Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt vai nosūtīt uz e-pastu –  konkursi@jc.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūdzam pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Papildus informācija par Jaunsardzes centru interneta mājas lapā: www.jc.gov.lv.

Jūsu pieteikumā norādītie personas dati tiks apstrādāti tikai šī konkursa norisei.

Tālruņi uzziņām: 26166063

Informējam, ka, pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1.kārtā, sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2.kārtai! Tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus.